Årsredovisning 2013

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsens förvaltning har på olika sätt varit involverad i den organisationsförändring som genomförts inom Malmö stad

Plan och stadsmiljö

Läs om Malmö stads tekniska nämnd, stadsbyggnads-nämnd, servicenämnd och miljönämnd, samt deras verksamheter under 2013.

Pedagogisk verksamhet

Läs om verksamheterna i Malmö stads förskolenämnd, grundskolenämnd och gymnasie- och vuxen-utbildningsnämnd.

Kultur och fritid

Läs om vilka aktiviteter som varit igång och hur det gick för verksamheterna inom Malmö stads kulturnämnd och fritidsnämnd 2013.

Vård och omsorg

Här kan du läsa om Malmö stads arbete med individ- & familjefrågor, bl.a. hemlöshet, samt vårt arbete inom vård & omsorg.

Integration och arbetsmarknad

Läs om hur Malmö stad arbetar med flykting-mottagande, vuxen-utbildning, sysselsättning- och arbetsmarknadsfrågor.

Områdesprogram

Områdesprogram fokuserar på för att förbättra levnadsvillkoren, öka tryggheten och skapa fler jobb i de områden i Malmö där välfärden är som lägst.

Kommunala entreprenader

Inom Malmö stad finns kommunala entreprenader framförallt inom områdena vård och omsorg samt individ- och familjeomsorg.

Till toppen