Personalredovisning 2013

Personalredovisningen är en sammanställning av personalåret 2013 där vi följer upp strategiska personalområden och hur vi tillsammans utvecklar vår viktigaste resurs – medarbetarna! De olika områdena beskrivs i text och utifrån ett statistiskt material.

Den nya förvaltningsorganisationen som trädde ikraft 1 juni innebär att vissa jämförelser med tidigare år inte går att göra på förvaltningsnivå.

 • Antalet månadsanställda var 21 676, vilket var en ökning med 511 medarbetare.
 • Personalkostnaderna uppgick till cirka 9,6 miljarder kronor. Det utgjorde cirka 56% av Malmö stads kostnader år 2013.
 • Personalomsättningen för Malmö stad var under året 8,3%, vilket var en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med 2012.
 • 3 816 lediga tjänster publicerades via Lediga tjänster.
 • Antalet ansökningar som kom in via Lediga tjänster var 124 057
 • Andelen medarbetare med heltidstjänstgöring var 82,3%, vilket var en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med 2012.
 • Antalet chefer med personal- och verksamhetsansvar var 1 084.
 • 68,8% av cheferna hade 1–25 medarbetare.
 • 77,5% av medarbetarna var kvinnor, jämfört med 77,3% 2012.
 • Genomsnittsåldern för Malmö stads medarbetare var 44,3 år, vilket var oförändrat sedan 2012.
 • 2013-12-31 fanns det 6 618 medarbetare (30,6%) med utländsk bakgrund av de 21 676 månadsanställda. Det var en ökning från föregående år med 1,2 procentenheter.
 • Sjukfrånvaron motsvarade 5,54%, vilket var en ökning motsvarande 0,43 procentenheter i förhållande till föregående år. Under 2013 hade 33,3% av medarbetarna ingen sjukfrånvaro.
Till toppen