Miljöredovisning 2013
“Miljöarbetet är en drivkraft för att skapa något nytt.”

Varje år sammanställs hur arbetat går med att uppnå Malmös miljömål i den årliga miljöredovisningen

Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020 antogs av kommunfullmäktige i Malmö stad den 17 december 2009.

Miljöläget i Malmö följs löpande upp på Malmös Miljöbarometer.


Jeanette Silow

tf miljödirektör

Jeanette berättar om Malmös miljöarbete under 2013. Malmö blev utsedd till världens tredje grönaste stad och Sveriges miljöbästa kommun. Men vi når inte i mål på alla punkter och har utmaningar framför oss.

Och visste du att citytunneln var 15 cm från att svämma över under stormen Sven? Hör Jeanette berätta mer.


Fördjupning: Effektivare användning av energi

Energieffektivisering är nödvändigt, dels för att själva målet för energieffektivisering ska nås, men även för att målen för förnybar ene...

Läs mer

Fördjupning: Mer förnybar energi

Till år 2020 ska Malmö stads organisation vara klimatneutral och år 2030 ska hela Malmö försörjas till 100 procent av förnybar energi. För att...

Läs mer

Fördjupning: Omställning av transporter och resvanor

Ungefär 30 procent av de samlade koldioxidutsläppen i Sverige kommer från transportsektorn. I Europa genereras hela 40 procent av vägtrafikens kol...

Läs mer

Fördjupning: Malmönaturen ska värnas

Natur och grönska har en positiv effekt på människors hälsa och välbefinnande. Omfattande forskning de senaste decennierna ger vår intuitiva kä...

Läs mer

Fördjupning: Hållbar upphandling

Upphandlingar med hållbarhetskriterier kan i längden ge effekter som exempelvis stimulerar lägre priser på miljövänliga produkter, utfasning av ...

Läs mer

Fördjupning: Hållbar stadsutveckling: Giftfri miljö

Frågan om kemikaliernas påverkan på hälsa och miljö är inte ny. Malmö har med sin historia som tung industristad genom åren varit tvungen att ...

Läs mer

Miljöbarometern

Miljöbarometern

På miljöbarometern kan du löpande följa hur arbetet fortskrider att nå Malmös miljömål.

Öppna Miljöbarometern genom att följa länken nedan.

Malmö stads miljöredovisning 2013

Filstrl: 909 kB

Miljönämnden rapporterar årligen miljöläget i Malmö genom miljöredovisningen. Miljöläget följs löpande upp på Malmös Miljöbarometer.

Ladda ner

Till toppen