Välfärdsredovisning 2013

36. Övervikt, vuxna

Övervikt och fetma medför stora konsekvenser för individen i form av ökad risk för överviktsrelaterade sjukdomar men medför även stora kostnader för samhället. Ett högt Body Mass Index (BMI) under barndomen associeras också med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom i vuxen ålder.

36.1 Andel (%) av befolkningen i åldern 18-80 år med övervikt och fetma (Body Mass Index, BMI* över 25)

År 2000 År 2004 År 2008 År 2012
Stadsdel Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
Centrum 31 42 28 44 26 41 30 42
Södra Innerstaden 29 45 28 43 39 43 37 42
Västra Innerstaden 30 47 27 45 24 51 28 53
Limhamn-Bunkeflo 31 49 31 54 37 64 32 59
Hyllie 37 51 45 58 45 61 50 62
Fosie 50 59 49 56 50 62 52 66
Oxie 42 61 42 62 51 68 44 64
Rosengård 41 58 51 62 46 61 54 65
Husie 38 55 48 61 48 56 47 67
Kirseberg 47 50 40 53 39 59 41 63
Malmö totalt 36 51 37 52 38 54 40 56
Skåne 37 52 39 56 41 57

* BMI: Vikt i kilo dividerat med kroppslängden i kvadrat.
*Uppgifterna för år 2000 har justerats efter åldersgrupp 18-80 år istället för 20-64 år som var speciellt framtagen för Malmö (men som inte ger ett så bra underlag).
Källa: Folkhälsa i Skåne 2000, 2004, 2008 och 2012. Region Skåne.

Sedan år 2000 har andelen överviktiga och feta malmöbor i åldern 18-80 år ökat kontinuerligt. År 2012 var det 40 procent av kvinnorna och 56 procent av männen i Malmö som var överviktiga eller feta. Den mest markanta ökningen av övervikt syns bland kvinnor i Hyllie och Rosengård och bland män i Kirseberg och Husie. Malmö ligger dock fortfarande under Skånesnittet.

36.2 Andel (%) flickor i skolår 4 med övervikt* och fetma**

År 2003/2004 År 2008/2009
Stadsdel Övervikt Fetma Övervikt
+
Fetma
Övervikt Fetma Övervikt
+
Fetma
Centrum 17 6 23 18 7 25
Södra Innerstaden 21 4 25 22 6 28
Västra Innerstaden 20 2 22 13 4 17
Limhamn-Bunkeflo 15 3 18 17 4 21
Hyllie 20 8 28 20 10 30
Fosie 23 8 31 24 11 35
Oxie 20 9 29 17 2 19
Rosengård 20 7 27 17 9 26
Husie 18 9 27 21 7 28
Kirseberg 20 7 27 23 5 27
Malmö totalt 19 6 25 19 7 26

 

År 2009/2010 År 2010/2011
Stadsdel Övervikt Fetma Övervikt
+
Fetma
Övervikt Fetma Övervikt
+
Fetma
Centrum 19 5 24 15 6 31
Södra Innerstaden 26 2 28 23 11 34
Västra Innerstaden 22 3 25 19 3 22
Limhamn-Bunkeflo 15 3 18 14 3 17
Hyllie 23 9 32 22 8 30
Fosie 19 11 30 16 14 30
Oxie 23 12 35 33 3 36
Rosengård 23 9 32 13 9 22
Husie 21 12 33 22 5 27
Kirseberg 16 2 18 17 10 27
Malmö totalt 20 8 28 18 7 25

*Övervikt – BMI 20,00-23,99 kg/m2
** Fetma – BMI över 24 kg/m2
Källa: Malmö stads skolhälsovård och Region Skåne

År 2011/2012 År 2012/2013
Stadsdel Övervikt Fetma Övervikt
+
Fetma
Övervikt Fetma Övervikt
+
Fetma
Centrum 22 6 28 16 2 18
Södra Innerstaden 21 6 27 21 8 29
Västra Innerstaden 18 5 23 13 7 20
Limhamn-Bunkeflo 16 3 19 16 1 17
Hyllie 28 8 36 21 8 28
Fosie 20 9 29 14 8 22
Oxie 19 11 30 16 10 27
Rosengård 18 14 32 21 15 36
Husie 27 2 29 20 8 27
Kirseberg 14 12 26 19 4 22
Malmö totalt 20 7 27 17 6 24

*Övervikt – BMI 20,00-23,99 kg/m2
** Fetma – BMI över 24 kg/m2
* Bäckagårdsskolan saknas helt (det rör det sig om ca 30 elever)
** Österportsskolan saknas helt (det rör sig om ca 50 elever)
Källa: Region Skåne

 

36.3 Andel (%) pojkar i skolår 4 med övervikt* och fetma**

År 2003/2004 År 2008/2009
Stadsdel Övervikt Fetma Övervikt
+
Fetma
Övervikt Fetma Övervikt
+
Fetma
Centrum 19 3 22 20 5 25
Södra Innerstaden 22 10 32 13 9 22
Västra Innerstaden 18 8 26 22 4 26
Limhamn-Bunkeflo 13 2 15 16 2 18
Hyllie 15 5 20 15 3 18
Fosie 18 7 25 21 10 31
Oxie 12 14 26 13 6 19
Rosengård 16 7 23 13 12 24
Husie 14 4 18 16 7 23
Kirseberg 28 4 32 17 13 29
Malmö totalt 17 6 23 17 7 23

 

År 2009/2010 År 2010/2011
Stadsdel Övervikt Fetma Övervikt
+
Fetma
Övervikt Fetma Övervikt
+
Fetma
Centrum 13 8 21 24 3 27
Södra Innerstaden 21 13 34 24 13 37
Västra Innerstaden 16 1 17 26 4 30
Limhamn-Bunkeflo 15 2 17 18 7 25
Hyllie 16 12 28 12 9 21
Fosie 22 13 35 25 6 31
Oxie 22 4 26 9 9 18
Rosengård 15 13 28 20 11 31
Husie 25 5 30 18 7 25
Kirseberg 32 6 38 18 5 23
Malmö totalt 19 9 28 19 7 26

*Övervikt – BMI 20,00-23,99 kg/m2
** Fetma – BMI över 24 kg/m2
Källa: Malmö stads skolhälsovård och Region Skåne

År 2011/2012 År 2012/2013
Stadsdel Övervikt Fetma Övervikt
+
Fetma
Övervikt Fetma Övervikt
+
Fetma
Centrum 9 9 18 32 6 38
Södra Innerstaden  25  9  34  29  13  41
Västra Innerstaden  12  1  13  26  5  32
Limhamn-Bunkeflo  15  2  17  13  6  19
Hyllie  19  6  25  21  5  25
Fosie  22  10  32  24  8  32
Oxie  12  3  15  19  7  27
Rosengård  16  13  29  22  14  37
Husie  16  5  21  26  6  32
Kirseberg  16  6  22  25  7  32
Malmö totalt  17  6  23  22  7  29

*Övervikt – BMI 20,00-23,99 kg/m2
** Fetma – BMI över 24 kg/m2
*** Bäckagårdsskolan saknas helt (det rör det sig om ca 30 elever).
Källa: Region Skåne

Att barn lider av övervikt eller fetma kan leda till allvarliga hälsokonsekvenser. Högst andel överviktiga flickor finns i Rosengård med 36 procent och lägst andel finns i Limhamn-Bunkeflo med 17 procentenheter. Bland pojkarna finns den högsta andelen i Södra Innerstaden med 41 procent och den lägsta andelen finns i Limhamn-Bunkeflo med 19 procentenheter.

37. Frukt och grönsaker

Goda matvanor, i kombination med fysisk aktivitet kan förebygga en rad hälsoproblem. Livsmedelverket har genom kostvaneundersökningar signalerat att barn äter ungefär hälften så mycket frukt och grönsaker som rekommenderas. Endast tio procent når upp till rekommendationen på 400 gram per dag. Barn skulle alltså behöva äta dubbelt så mycket frukt och grönsaker, framförallt för att få i sig mer fibrer och för att få en mer välbalanserad kost.

37.1 Andel (%) av befolkningen i åldern 18-80 år som äter lite frukt och grönsaker*

År 2004 År 2008 År 2012
Stadsdel Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
Centrum 17 35 17 33 17 37
Södra Innerstaden 17 40 21 28 27 24
Västra Innerstaden 13 29 18 32 14 22
Limhamn-Bunkeflo 10 27 14 21 14 28
Hyllie 24 33 18 33 23 45
Fosie 19 39 21 49 19 40
Oxie 17 39 18 35 16 33
Rosengård 16 26 21 33 30 34
Husie 21 35 16 30 22 33
Kirseberg 23 40 21 41 23 34
Malmö totalt 17 34 18 33 19 34
Skåne 17 33 17 32 18 33

*Gränsen för låg konsumtion som använts i undersökningen är Folkhälsoinstitutets rekommendation om att konsumera frukt och grönsaker minst 1,3 gånger per dag (rekommenderat genomsnitt för en individ under en vecka)
Källa: Folkhälsa i Skåne år 2004, 2008 och 2012. Region Skåne

Mellan år 2004 och år 2012 har det inte skett några större förändringar i siffrorna för Malmö gällande andel av befolkningen som äter för lite frukt och grönsaker. Skillnaden mellan män och kvinnor är stora där kvinnor äter betydligt mer frukt och grönsaker än män vilket gäller för samtliga stadsdelar.

38. Saft och läsk

Riksmaten, Livsmedelsverkets kostundersökning, visar att barn äter alldeles för mycket godis, läsk, glass, snacks och bakverk som utgör cirka en fjärdedel av deras intagna kalorier. Dessa livsmedel innehåller en stor andel mättat fett och socker vilket har samband med ökad risk för övervikt och ohälsa.

38.1 Andel (%) elever i skolår 6 som uppger hur ofta de äter godis, chips, ostbågar, dricker läsk eller liknande

År 2009 År 2012**
Stadsdel Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor
Centrum 72 77 68 16 18 14
Södra Innerstaden 78 80 77 24 25 24
Västra Innerstaden 61 70 53 4 6 2
Limhamn-Bunkeflo 67 78 56 6 8 4
Hyllie 73 74 72 21 21 22
Fosie 76 82 69 30 26 33
Oxie 73 77 69 17 17 16
Rosengård 78 83 73 47 52 40
Husie 73 79 67 19 24 13
Kirseberg 66 73 59 11 9 12
Malmö totalt 72 78 65 21 23 20
Skåne 13 15 11

*Frågeställningen gällande ”Läsk och saft” som fanns med i mätningen år 2009 har i 2012 års mätning ändrats till ”Hur ofta brukar du äta godis,
chips, ostbågar, dricka läsk eller liknande?” Svarsalternativen var:
1. Aldrig eller några ggr/år
2. Några ggr/mån
3. Minst en gång/vecka
4. Nästan varje dag
5. Flera ggr/dag. Ovanstående resultat baseras på de elever som uppgett svarsalternativ 4 alt. 5.
**OBS! Då 2012 års enkät genomfördes på våren, istället för som tidigare mätningar på hösten, samt har tagits fram av en annan huvudman så är
jämförbarheten med siffrorna från tidigare år skarpt begränsad. Snittet för Skåne finns istället med som referenspunkt.
Källa: ”Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne” Region Skåne 2012. Tidigare ”Malmöelevers levnadsvanor” 2003, 2006, 2009
Uppgiftslämnare: Charlotte Malmborg, Malmö Stadskontor avd. för trygghet och säkerhet

38.2 Andel (%) elever i skolår 9 som uppger att de dricker saft eller läsk mer än en gång per vecka

År 2009 År 2012**
Stadsdel Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor
Centrum 78 85 72 22 22 22
Södra Innerstaden 75 81 68 29 28 30
Västra Innerstaden 68 83 54 13 13 14
Limhamn-Bunkeflo 68 82 53 18 22 14
Hyllie 80 92 65 26 29 22
Fosie 79 82 76 33 33 33
Oxie 79 88 69 19 15 24
Rosengård 86 88 85 42 39 44
Husie 78 81 74 22 19 25
Kirseberg 72 81 62 11 11 10
Malmö totalt 75 84 67 25 25 26
Skåne 16 18 14

*Frågeställningen gällande ”Läsk och saft” som fanns med i mätningen år 2009 har i 2012 års mätning ändrats till ”Hur ofta brukar du äta godis,
chips, ostbågar, dricka läsk eller liknande?” Svarsalternativen var:
1. Aldrig eller några ggr/år
2. Några ggr/mån
3. Minst en gång/vecka
4. Nästan varje dag
5. Flera ggr/dag. Ovanstående resultat baseras på de elever som uppgett svarsalternativ 4 alt. 5.
**OBS! Då 2012 års enkät genomfördes på våren, istället för som tidigare mätningar på hösten, samt har tagits fram av en annan huvudman så är
jämförbarheten med siffrorna från tidigare år skarpt begränsad. Snittet för Skåne finns istället med som referenspunkt.
Källa: ”Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne” Region Skåne 2012. Tidigare ”Malmöelevers levnadsvanor” 2003, 2006, 2009

Saft och läsk -

Visa diagram

I skolår 6 uppger 21 procent av eleverna att de äter godis, chips, ostbågar och dricker läsk varje dag eller nästan varje dag, i skolår 9 är konsumtionen högre. I skolår 6 har pojkarna en högre konsumtion än flickor, 23 procent jämfört med 20 procent. I skolår 9 har flickor något högre konsumtion är pojkar, 26 procent jämfört med 25 procent.

Till toppen