Välfärdsredovisning 2013
Regeringen avser att satsa på uthålliga och utvecklade funktioner för att hantera allvarliga hälsohot. Förstärkningen av beredskapen för utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar bör fortsätta 2008–2010.
(prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik).

 

30. Vaccination

Trots att risken för och förekomsten av infektionssjukdomar är liten i Sverige ska det betraktas som ett folkhälsoproblem och det förebyggande arbetet är därför av yttersta vikt. Vaccination är en av de mest effektiva medicinska insatser som görs idag samtidigt som det är en av de mest kostnadseffektiva formerna för förebyggande hälsovård.

30.1 Andel (%) barn födda år 2001 som har vaccinerats enligt barnhälsovårdens basprogram* vid 1 ½ års ålder

År 2003

Malmö totalt 99 99 98 99 99 94 94 94
Stadsdel Difteri Stelkramp Haemo
Philus
influenzae
typ B
Kikhosta Polio Mässling Påssjuka Röda hund
Centrum 99 99 99 99 99 91 91 91
Södra Innerstaden 98 98 98 98 98 93 93 93
Västra Innerstaden 98 98 97 98 98 91 91 91
Limhamn-Bunkeflo 100 100 100 100 100 94 94 94
Hyllie 99 99 99 99 99 96 96 96
Fosie 99 99 98 98 98 92 92 92
Oxie 100 100 100 100 100 96 96 96
Rosengård 99 98 98 99 98 97 97 97
Husie 100 100 100 100 100 99 99 99
Kirseberg 97 97 97 97 97 87 87 87

* Innehåller vaccinationer mot åtta infektionssjukdomar och ges vid fyra tillfällen: difteri, stelkramp, haemophilus influenzae typ B, kikhosta, polio, mässling, påssjuka och röda hund.
Källa: Årsstatistik, Barnhälsovården Sydvästra Skåne, Region Skåne

30.2 Andel (%) barn födda år 2006 som har vaccinerats enligt barnhälsovårdens basprogram* vid 1 ½ års ålder

År 2008

Sverige 98 98 98 98 98 97 97 97
Stadsdel Difteri Stelkramp Haemo
Philus
influenzae
typ B
Kikhosta Polio Mässling Påssjuka Röda hund
Centrum 99 99 99 99 99 99 99 99
Södra Innerstaden 96 96 96 96 96 93 93 93
Västra Innerstaden 99 99 99 99 99 99 99 99
Limhamn-Bunkeflo 99 99 98 99 99 98 98 98
Hyllie 98 98 98 98 98 98 98 98
Fosie 96 96 94 96 95 95 95 95
Oxie 99 99 99 99 99 99 99 99
Rosengård 96 96 95 96 96 93 93 93
Husie 99 99 98 99 99 98 98 98
Kirseberg 99 99 98 99 99 95 95 95
Malmö totalt 98 98 97 98 98 96 96 96
Skåne 98 99 98 99 99 97 97 97

* Innehåller vaccinationer mot åtta infektionssjukdomar och ges vid fyra tillfällen: difteri, stelkramp, haemophilus influenzae typ B, kikhosta, polio, mässling, påssjuka och röda hund.
Källa: Årsstatistik, Barnhälsovården Sydvästra Skåne, Region Skåne

30.3 Andel (%) barn födda år 2007 som har vaccinerats enligt barnhälsovårdens basprogram* vid 1 ½ års ålder

År 2009

Stadsdel Difteri Stelkramp Haemo
Philus
influenzae
typ B
Kikhosta Polio Mässling Påssjuka Röda hund
Centrum 99 99 99 99 99 98 98 98
Södra Innerstaden 98 98 98 98 98 91 91 91
Västra Innerstaden 98 98 98 98 97 98 98 98
Limhamn-Bunkeflo 99 99 99 99 99 96 96 96
Hyllie 100 100 100 100 100 97 97 97
Fosie 98 98 97 98 98 92 92 92
Oxie 99 99 99 99 99 97 97 97
Rosengård 96 96 96 96 97 95 95 95
Husie 99 99 99 99 99 97 97 97
Kirseberg 98 98 98 98 98 95 95 95
Malmö totalt 98 98 98 98 98 95 95 95
Skåne  98 98 98 98 98 96 96 96
Sverige 98 98 98 98 98 96 96 96

* Innehåller vaccinationer mot åtta infektionssjukdomar och ges vid fyra tillfällen: difteri, stelkramp, haemophilus influenzae typ B, kikhosta, polio, mässling, påssjuka och röda hund.
Källa: Årsstatistik, Barnhälsovården Sydvästra Skåne, Region Skåne

30.4 Andel (%) barn födda år 2008 som har vaccinerats enligt barnhälsovårdens basprogram* vid 1 ½ års ålder

År 2010

Stadsdel Difteri Stelkramp Haemo
Philus
influenzae
typ B
Kikhosta Polio Mässling Påssjuka Röda hund
Centrum 99 99 99 99 99 97 97 97
Södra Innerstaden 97 97 97 97 97 92 92 92
Västra Innerstaden 99 99 99 99 99 94 94 94
Limhamn-Bunkeflo 99 99 99 99 99 97 97 97
Hyllie 99 99 99 99 99 97 97 97
Fosie 97 97 97 97 97 94 94 94
Oxie 97 97 97 97 97 96 96 96
Rosengård 96 96 96 96 96 94 94 94
Husie 99 99 99 99 99 99 99 99
Kirseberg 98 98 98 98 98 93 93 93
Malmö totalt 98 98 98 98 98 96 96 96
Skåne  98 98 98 98 98 96 96 96
Sverige 98 98 98 98 98 96 96 96

* Innehåller vaccinationer mot åtta infektionssjukdomar och ges vid fyra tillfällen: difteri, stelkramp, haemophilus influenzae typ B, kikhosta, polio, mässling, påssjuka och röda hund.
Källa: Årsstatistik, Barnhälsovården Sydvästra Skåne, Region Skåne

År 2011

Stadsdel Difteri Stelkramp Haemo
Philus
influenzae
typ B
Kikhosta Polio Mässling Påssjuka Röda hund
Centrum 98 98 98 98 98 98 98 98
Södra Innerstaden 98 98 98 98 98 95 95 95
Västra Innerstaden 99 99 99 99 99 98 98 98
Limhamn-Bunkeflo 100 100 99 100 100 97 97 97
Hyllie 97 97 97 97 97 96 96 96
Fosie 98 98 98 98 98 95 95 95
Oxie 99 99 99 99 99 98 98 98
Rosengård 96 96 95 96 96 95 95 95
Husie 99 99 99 99 99 98 98 98
Kirseberg 98 98 97 98 98 93 93 93
Malmö totalt 98 98 98 98 98 96 96 96
Skåne 99 99 98 99 99 97 97 97
Sverige 98 98 98 98 98 97 97 97

* Innehåller vaccinationer mot åtta infektionssjukdomar och ges vid fyra tillfällen: difteri, stelkramp, haemophilus influenzae typ B, kikhosta, polio, mässling, påssjuka och röda hund.
Källa: Årsstatistik, Barnhälsovården Sydvästra Skåne, Region Skåne

År 2012

Stadsdel Difteri Stelkramp Haemo
Philus
influenzae
typ B
Kikhosta Polio Mässling Påssjuka Röda hund
Centrum 98 98 98 98 98 97 97 97
Södra Innerstaden 98 98 98 98 98 95 95 95
Västra Innerstaden 99 99 99 99 99 97 97 97
Limhamn-Bunkeflo 99 99 99 99 99 98 98 98
Hyllie 99 99 99 99 99 99 99 99
Fosie 99 99 99 99 99 98 98 98
Oxie 98 98 98 98 98 98 98 98
Rosengård 97 97 96 97 97 93 93 93
Husie 98 98 98 98 98 98 98 98
Kirseberg 95 95 95 95 95 96 96 96
Malmö totalt 98 98 98 98 98 97 97 97
Skåne 99 99 99 99 99 98 98 98
Sverige 98 98 98 98 98 97 97 97

* Innehåller vaccinationer mot åtta infektionssjukdomar och ges vid fyra tillfällen: difteri, stelkramp, haemophilus influenzae typ B, kikhosta, polio, mässling, påssjuka och röda hund.
Källa: Årsstatistik, Barnhälsovården Sydvästra Skåne, Region Skåne

Vaccinationstäckningen för barn vid 1,5 års ålder ligger år 2012 mellan 97 och 98 procent, samma nivå som för övriga Skåne och Sverige. Kirseberg har mellan år 2008 och år 2012 gått från en vaccinationstäckning, gällande mässling, påssjuka och röda hund, från 95 procent till 96 procent.

Till toppen