Årsredovisning 2013
“Malmö fortsätter växa och den kommunala servicen måste växa med staden”

Malmö stad

Året som gått

Under 2013 ökade Malmös befolkning för 29:e året i rad. Vid årsskiftet var vi fler än 312 000 Malmöbor, vilket är en ökning med över 5000 personer jämfört med föregående år. Den snabba befolkningsökningen ställer stora krav på att den kommunala servicen byggs ut i motsvarande takt. Inte minst gäller det förskole- och skolutbyggnaden. I samband med omorganisationen riktade vi en resursförstärkning om 100 miljoner kronor per år till de pedagogiska verksamheterna och inledde ett omfattande utvecklingsarbete.


Kommunens ekonomi

Årets resultat uppgick till 154 Mkr jämfört med 193 Mkr föregående år. Malmö stad har alltsedan 1996 redovisat positiva resultat.

Läs mer

Medarbetarna

Malmö stad har drygt 21 000 medarbetare. Deras ansvar, engagemang och kompetens är en viktig förutsättning för en verksamhet med hög kvalitet.

Läs mer

Befolkningen

Vid årsskiftet 2013/2014 var Malmös folkmängd 313 000 personer. Detta innebär att invånarantalet i Malmö fortsätter att öka för 29:e året i rad.

Läs mer

Verksamheterna

Här kan du läsa en uppföljning av hur det gått för Malmö stads verksamheter under 2013. Bland annat om Malmö kommissionens slutrapport.

Läs mer

Kommunens bolag

I räkenskapernas sammanställda redovisning har kommunen och dess bolag sammanförts på ett sätt som motsvarar koncern-redovisning.

Läs mer

Till toppen