Välfärdsredovisning 2013

Andel Malmöbor födda i utlandet 31 december 2012

Malmöbor födda i utlandet -

Visa diagram

42 procent eller nästan 128 000 Malmöbor har utländsk bakgrund (består av grupperna Födda i utlandet och Födda i Sverige med båda föräldrarna födda i utlandet). Antalet Malmöbor födda i utlandet är nästan 95 000, hälften kvinnor och hälften män, och utgör 31 procent av totalbefolkningen.

Variationen mellan stadsdelar är stor – antalsmässigt bor det flest utlandsfödda Malmöbor i stadsdelen Fosie, ca 21 000 och när det gäller andel födda i utlandet av sin totalbefolkning ligger stadsdelen Rosengård högst, med 61 procent. Lägst antal födda i utlandet har stadsdelen Oxie, ca 3 000 och lägst andel födda i utlandet har stadsdelen Västra Innerstaden, 14 procent.

Mångfald i Malmö – i staden bor människor från över 170 länder och de största grupperna är födda i Irak, nästan 11 000 personer och Danmark, över 8 000 personer. I stadsdelarna Fosie, Rosengård, Södra Innerstaden och Kirseberg kommer den största gruppen utlandsfödda ifrån Irak och i Husie är största gruppen födda i Jugoslavien. I resterande fyra stadsdelar kommer de största grupperna från Danmark.

Antal Malmöbor 31 december 2012 – Totalt

Totalbefolkning därav med utländsk bakgrund
 TOTALT Födda i utlandet
(invandrade)
Födda i Sverige med
båda föräldrarna
födda i utlandet
Totalt med
utländsk bakgrund
Stadsdel Antal Antal Andel av
bef. %
Antal Andel av
bef. %
Antal Andel av
bef. %
Centrum 47 171 12 069 26 3 316 7 15 385 33
Södra Innerstaden 34 671 11 752 34 3 714 11 15 466 45
Västra Innerstaden 33 191 4 725 14 1 282 4 6 007 18
LimhamnBunkeflo 42 646 6 619 16 1 815 4 8 434 20
Hyllie 32 998 11 061 34 4 175 13 15 236 46
Fosie 43 889 21 357 49 7 485 17 28 842 66
Oxie 12 453 3 019 24 1 177 9 4 196 34
Rosengård 23 563 14 259 61 6 440 27 20 699 88
Husie 20 769 4 324 21 1 941 9 6 265 30
Kirseberg 14 959 4 646 31 1 427 10 6 073 41
Malmö totalt 307 758 94 743 31 32 870 11 127 613 42

Källa: SCB

Antal Malmöbor 31 december 2012 – Kvinnor

Totalbefolkning därav med utländsk bakgrund
 KVINNOR Födda i utlandet
(invandrade)
Födda i Sverige med
båda föräldrarna
födda i utlandet
Totalt med
utländsk bakgrund
Stadsdel Antal Antal Andel av
bef. %
Antal Andel av
bef. %
Antal Andel av
bef. %
Centrum 24 070 6 183 26 1 687 7 7 870 33
Södra Innerstaden 17 352 5 640 33 1 856 11 7 496 43
Västra Innerstaden 18 120 2 579 14 669 4 3 248 18
Limhamn-Bunkeflo 21 581 3 333 15 893 4 4 226 20
Hyllie 17 434 5 723 33 2 017 12 7 740 44
Fosie 22 125 10 545 48 3 658 17 14 203 64
Oxie 6 210 1 509 24 560 9 2 069 33
Rosengård 11 710 7 083 60 3 139 27 10 222 87
Husie 10 484 2 207 21 920 9 3 127 30
Kirseberg 7 223 2 266 31 655 9 2 921 40
Malmö totalt 156 742
47 349
30 16 098
10 63 447 40

Källa: SCB

Antal Malmöbor 31 december 2012 – Män

Totalbefolkning därav med utländsk bakgrund
 MÄN Födda i utlandet
(invandrade)
Födda i Sverige med
båda föräldrarna
födda i utlandet
Totalt med
utländsk bakgrund
Stadsdel Antal Antal Andel av
bef. %
Antal Andel av
bef. %
Antal Andel av
bef. %
Centrum 23 101 5 886 25 1 629 7 7 515 33
Södra Innerstaden 17 319 6 112 35 1 858 11 7 970 46
Västra Innerstaden 15 071 2 146 14 613 4 2 759 18
Limhamn-Bunkeflo 21 065 3 286 16 922 4 4 208 20
Hyllie 15 564 5 338 34 2 158 14 7 496 48
Fosie 21 764 10 812 50 3 827 18 14 639 67
Oxie 6 243 1 510 24 617 10 2 127 34
Rosengård 11 853 7 176 61 3 301 28 10 477 88
Husie 10 285 2 117 21 1 021 10 3 138 31
Kirseberg 7 736 2 380 31 772 10 3 152 41
Malmö totalt 151 016 47 394 31 16 772 11 64 166 42

Källa: SCB

Till toppen