Välfärdsredovisning 2013

Bostäder i Malmö

82 procent av bostäderna i Malmö är flerbostadshus och 18 procent av bostäderna är småhus. Cirka 46 procent av flerbostadshusen är hyresrätter, 38 procent bostadsrätter och 15 procent äganderätter. Mellan stadsdelarna skiljer sig dock bostadsstrukturen mycket åt där till exempel Oxie, Husie och Limhamn-Bunkeflo består till största del av småhus och en mindre del flerbostadshus. Bostadsstrukturen i en stadsdel eller ett område ligger också delvis till grund för hur befolkningsstrukturen ser ut. En blandad bostadsstruktur med både småhus, bostadsrätter och hyreslägenheter ger ökade förutsättningar för en blandad befolkning i området och kan i ett längre perspektiv vara ett led i att motverka segregation.

 

Bostäder i Malmö -

Visa diagram

 

Till toppen