Välfärdsredovisning 2013

I all kommunal planering är information om befolkningens sammansättning och utveckling grundläggande. Nedan presenteras bakgrundsfakta gällande medellivslängd, bostäder i Malmö, åldersfördelningen i befolkningen, befolkningsantal och befolkning med utländsk bakgrund samt ekonomiskt utsatta barn. Dessa bakgrundsvariabler är viktiga att ha i åtanke när det gäller tolkningen av övrig statistik som presenteras i välfärds-redovisningen.

Beräknad medellivslängd, män och kvinnor i Malmö:

År 2010 År 2011 År 2012 År 2008-2012
Stadsdel Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
Centrum 78,2 84,6 78,0 81,8 79,1 83,6 78,3 83,1
Södra Innerstaden 76,1 80,6 74,8 80,8 76,4 80,7 74,8 80,3
Västra Innerstaden 79,5 84,6 81,8 85,9 80,9 85,3 80,5 84,7
Limhamn-Bunkeflo 79,9 83,7 79,7 84,1 81,3 83,3 80,5 83,9
Hyllie 77,0 82,0 78,7 84,6 78,2 83,1 78,2 83,2
Fosie 76,3 83,3 78,2 83,6 78,1 83,3 77,4 82,6
Oxie 80,5 82,6 76,7 81,9 82,0 83,7 80,2 82,9
Rosengård 76,5 81,5 78,9 80,4 77,9 80,9 77,0 81,4
Husie 79,9 83,3 81,3 85,0 81,6 84,5 80,6 84,0
Kirseberg 77,6 81,0 78,0 84,2 77,5 79,6 77,6 81,3
Malmö totalt 78,0 83,0 78,8 83,5 79,0 82,9 78,4 82,9
Sverige 79,5 83,4 79,8 83,5 79,9 83,5 79,5 83,4

Källa: SCB (Statistiska centralbyrån)

Kvinnor lever generellt längre än män i Malmö såväl som i Sverige. Sett till ett medelvärde för åren 2008-2012 ligger medellivslängden på 78,4 år för män och 82,9 år för kvinnor i Malmö vilket visar att män och kvinnor i Malmö lever i snitt ett år kortare än män och kvinnor i riket. Medelvärdet visar också på den spridning som finns mellan stadsdelarna som trots en minskning år 2010 fortfarande tydligt visar på stora skillnader avseende medellivslängd inom Malmö. Den genomsnittliga medellivslängden för män mellan åren 2008-2012 visar en skillnad på 5,8 år mellan Södra Innerstaden (74,8 år) och Husie (80,6 år). Motsvarande skillnad mellan kvinnor är på 4,3 år mellan Södra Innerstaden (80,3 år) och Västra Innerstaden (84,7 år).

Skillnader i hälsa samt skillnader i förutsättningar för hälsa påverkar både livskvalité och livslängd. Att finna strategier för att förebygga och motverka skillnader i hälsa är vad ”Kommission för ett socialt hållbart Malmö” arbetar med och den slutliga rapporten presenteras i mars 2013.

Till toppen