Årsredovisning 2013

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. Styrelsen leder och samordnar kommunens arbete och yttrar sig i alla frågor som kommunfullmäktige ska besluta om. Det finns 13 ordinarie ledamöter och lika många ersättare.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)

Ordförande

Andreas Schönström

1:e vice ordförande

Anja Sonesson (M)

2:e vice ordförande

Carlos Ramos Gonzales R (V)

Ewa Bertz (Fp)

Håkan Fäldt (M)

Jamal El-Haj (S)

Kent Andersson (S)

Magnus Olsson (Sd)

Martina Jarnbring Palm (M)

Rose-Marie Carlsson (S)

Stefan Lindhe (M)

Nils Karlsson (Mp)

Ersättare

Emil Eriksson (M)
Hanna Gedin (V)
Sofia Hedén (S)
Adrian Kaba (S)
Mohammad Mohammad (M)
Carina Nilsson (S)
Anders Olin (Sd)
Lari Pitkä-Kangas (Mp)
Anders Rubin (S)
Sven Rosén (Spi)
Fredrik Sjögren (Fp)
Carina Svensson (S)
Peter Österlin (M)

Stäng

Till toppen