Välfärdsredovisning 2013
Arbetsmiljö är en viktig fråga både för den enskildes hälsa och välbefinnande, för verksamheternas utveckling och därmed även för förutsättningar för tillväxt och konkurrens
(prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik).

 

25. Ohälsotal

Sjukskrivning och sjukfrånvaro har på längre sikt tydliga negativa konsekvenser för individers livskvalité och medför även ökade kostnader för samhället. Det finns klara samband mellan långvariga sjukskrivningar, en sämre ekonomisk situation samt en känsla av utanförskap.

25.1 Antal ohälsodagar* bland befolkningen i åldern 20-64 år

År 2002

Kvinnor
Stadsdel 20-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 20-64 år
Centrum 5 12 33 64 106 35
Södra Innerstaden 5 13 44 92 137 39
Västra Innerstaden 4 11 29 49 87 36
Limhamn-Bunkeflo 7 18 21 42 76 38
Hyllie 7 18 40 76 121 60
Fosie 9 22 47 91 140 66
Oxie 27 32 50 58 99 58
Rosengård 7 17 38 105 158 59
Husie 12 17 37 65 100 54
Kirseberg 11 18 41 75 140 56
Malmö totalt 8 16 38 73 118 50
Skåne 9 20 39 64 108 52
Sverige 11 24 43 66 110 55

 

Män
Stadsdel 20-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 20-64 år
Centrum 5 7 24 45 74 24
Södra Innerstaden 6 10 34 68 114 33
Västra Innerstaden 4 6 17 32 61 22
Limhamn-Bunkeflo 8 12 12 27 51 25
Hyllie 7 17 30 53 96 45
Fosie 11 16 33 58 114 48
Oxie 9 19 19 31 57 31
Rosengård 12 16 36 65 147 53
Husie 12 15 21 33 68 34
Kirseberg 6 17 29 53 109 43
Malmö totalt 8 12 27 50 94 38
Skåne 9 13 24 41 80 36
Sverige 9 14 26 44 82 37

 

År 2009

Kvinnor
Stadsdel 20-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 20-64 år
Centrum 4 6 20 50 83 25
Södra Innerstaden 4 7 30 70 129 29
Västra Innerstaden 3 5 18 36 65 25
Limhamn-Bunkeflo 5 9 12 25 61 24
Hyllie 7 12 30 58 105 46
Fosie 8 12 30 68 136 49
Oxie 11 17 25 56 84 43
Rosengård 6 9 31 98 173 53
Husie 12 14 21 46 87 39
Kirseberg 7 10 24 55 115 39
Malmö totalt 6 10 26 58 102 39
Skåne 9 14 28 51 90 41
Sverige 11 16 28 50 89 43

 

Män
Stadsdel 20-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 20-64 år
Centrum 7 4 12 36 61 18
Södra Innerstaden 6 6 19 60 109 26
Västra Innerstaden 6 5 12 26 52 18
Limhamn-Bunkeflo 8 6 7 15 38 15
Hyllie 7 11 22 46 76 34
Fosie 7 9 23 47 98 34
Oxie 19 8 13 23 49 24
Rosengård 7 9 28 63 135 42
Husie 9 11 13 24 53 23
Kirseberg 5 8 22 46 81 31
Malmö totalt 8 8 19 43 76 30
Skåne 10 11 17 33 62 28
Sverige 11 12 17 33 63 29

 

År 2010

Kvinnor
Stadsdel 20-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 20-64 år
Centrum 5 5 16 44 76 22
Södra Innerstaden 4 6 22 63 117 26
Västra Innerstaden 4 6 12 29 59 21
Limhamn-Bunkeflo 9 8 10 21 55 21
Hyllie 5 10 21 51 97 40
Fosie 7 9 24 59 128 43
Oxie 9 17 19 44 79 37
Rosengård 6 9 26 81 163 47
Husie 9 11 19 39 79 34
Kirseberg 5 9 19 49 107 34
Malmö totalt 6 9 21 50 95 35

 

Män
Stadsdel 20-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 20-64 år
Centrum 6 4 10 30 57 16
Södra Innerstaden 5 5 15 49 101 22
Västra Innerstaden 6 3 10 20 46 15
Limhamn-Bunkeflo 9 6 6 12 32 13
Hyllie 7 9 18 39 67 29
Fosie 7 7 17 38 91 30
Oxie 11 12 12 21 44 21
Rosengård 7 7 23 57 129 37
Husie 10 9 8 21 47 20
Kirseberg 5 8 17 39 76 28
Malmö totalt 8 7 16 37 72 27

 

År 2011

Kvinnor
Stadsdel 20-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 20-64 år
Centrum 5 5 15 40 73 21
Södra Innerstaden 5 6 20 62 107 24
Västra Innerstaden 3 6 14 27 55 20
Limhamn-Bunkeflo 7 8 9 19 51 20
Hyllie 5 10 21 46 93 38
Fosie 6 9 22 51 120 40
Oxie 11 16 16 45 72 34
Rosengård 6 7 25 73 153 43
Husie 8 12 17 37 72 31
Kirseberg 4 10 19 45 102 33
Malmö totalt 5 11 18 33 58 24
Skåne 8 12 21 43 79 35

 

Män
Stadsdel 20-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 20-64 år
Centrum 7 4 9 26 51 15
Södra Innerstaden 6 5 14 45 95 22
Västra Innerstaden 5 3 8 18 40 13
Limhamn-Bunkeflo 11 6 6 11 29 12
Hyllie 8 18 16 35 63 27
Fosie 7 7 16 37 85 28
Oxie 13 13 9 21 39 20
Rosengård 8 6 21 54 114 34
Husie 7 8 9 18 42 18
Kirseberg 5 7 15 40 73 27
Malmö totalt 5 7 12 21 40 16
Skåne 9 10 14 28 54 24
Sverige 10 10 14 28 55 25

 

År 2012

Kvinnor
Stadsdel 20-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 20-64 år
Centrum 5 5 14 38 70 20
Södra Innerstaden 5 6 19 58 107 24
Västra Innerstaden 3 6 12 28 55 20
Limhamn-Bunkeflo 8 9 9 20 51 20
Hyllie 7 9 20 49 91 37
Fosie 7 9 22 50 116 38
Oxie 7 16 20 39 69 33
Rosengård 5 8 23 68 150 42
Husie 10 10 15 37 75 31
Kirseberg 4 10 20 47 94 32
Malmö totalt 6 9 18 44 87 31
Skåne 8 12 21 41 76 34
Sverige 10 14 22 41 75 35

 

Män
Stadsdel 20-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 20-64 år
Centrum 6 4 8 27 51 15
Södra Innerstaden 7 5 15 45 94 22
Västra Innerstaden 6 4 9 17 40 14
Limhamn-Bunkeflo 12 7 6 10 28 12
Hyllie 7 8 16 35 64 27
Fosie 7 7 16 37 79 27
Oxie 12 12 8 19 39 19
Rosengård 8 7 19 55 110 34
Husie 9 9 9 17 42 18
Kirseberg 4 6 13 39 73 25
Malmö totalt 8 7 14 33 64 24
Skåne 9 10 14 27 52 23
Sverige 10 10 14 27 52 24

*Ohälsodagar: Ett genomsnitt av antal dagar med sjukfrånvaro per person/åldersgrupp och år
Källa: Kommunala basfakta, Statens folkhälsoinstitut (FHI)

Senaste mätningen, år 2012, visar att bland kvinnor i åldern 20-64 var det i snitt 31 sjukfrånvarodagar och bland män i samma ålder var det i snitt 24 sjukfrånvarodagar. Kvinnor ligger fortfarande högre i sjukfrånvaro än män.

25.2 Andel (%) personer med sjuk- och aktivitetsersättning***

År 2002

20-64 år 55-59 år 60-64 år
Stadsdel* Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
Centrum 7 5 6 21 15 18 33 23 28
Södra Innerstaden 7 7 7 30 21 26 43 38 40
Västra Innerstaden 6 4 6 16 11 13 26 20 24
Limhamn-Bunkeflo 7 5 6 14 8 11 24 17 21
Hyllie 13 9 11 25 18 22 38 27 33
Fosie 13 9 11 28 21 25 41 35 38
Oxie 10 5 8 20 11 16 32 15 23
Rosengård 13 11 12 38 30 34 47 46 47
Husie 11 7 9 18 10 14 32 23 28
Kirseberg 11 8 10 29 20 24 44 36 40
Malmö totalt*** 10 7 8 23 16 19 36 28 32

 

År 2008

20-64 år 55-59 år 60-64 år
Stadsdel* Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
Centrum 7 5 6 21 13 17 29 19 24
Södra Innerstaden 8 7 7 31 27 29 45 33 39
Västra Innerstaden 6 4 6 16 10 13 24 17 21
Limhamn-Bunkeflo 6 4 5 15 8 11 19 13 16
Hyllie 13 9 11 26 17 22 36 24 30
Fosie 13 9 11 37 22 30 40 31 36
Oxie 12 6 9 17 10 14 33 18 25
Rosengård 14 11 12 42 33 37 52 41 47
Husie 11 6 8 23 10 16 30 18 24
Kirseberg 11 8 9 29 17 22 42 29 35
Malmö totalt*** 10 7 8 25 17 21 33 24 28

 

År 2009

20-64 år 55-59 år 60-64 år
Stadsdel* Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
Centrum 6 4 5 19 13 16 27 19 23
Södra Innerstaden 7 6 7 29 26 27 44 34 39
Västra Innerstaden 6 4 5 15 12 14 22 15 19
Limhamn-Bunkeflo 6 4 5 15 8 11 20 13 16
Hyllie 12 8 10 25 17 21 36 24 30
Fosie 13 9 11 36 22 29 40 31 36
Oxie 12 6 9 19 9 14 32 17 24
Rosengård 14 10 12 43 33 38 52 40 47
Husie 10 5 8 21 12 17 29 16 23
Kirseberg 10 8 9 25 15 20 41 30 35
Malmö totalt*** 9 6 8 24 17 21 32 23 28

 

År 2010

20-64 år 55-59 år 60-64 år
Stadsdel* Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
Centrum 6 4 5 19 12 16 24 17 21
Södra Innerstaden 6 6 6 27 25 26 42 31 36
Västra Innerstaden 6 4 5 14 12 13 21 14 18
Limhamn-Bunkeflo 6 3 4 13 6 10 19 12 15
Hyllie 11 7 9 23 16 20 35 21 28
Fosie 11 7 9 34 20 27 38 30 34
Oxie 10 5 8 19 10 15 29 16 22
Rosengård 12 9 11 42 31 36 49 40 45
Husie 9 5 7 20 10 15 26 15 21
Kirseberg 9 7 8 23 16 19 40 26 33
Malmö totalt*** 8 6 7 23 16 20 30 22 26

 

År 2011

20-64 år 55-59 år 60-64 år
Stadsdel* Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
Centrum 5 4 4 18 11 14 23 15 19
Södra Innerstaden 6 6 6 27 24 25 36 29 32
Västra Innerstaden 5 4 4 14 11 13 18 12 15
Limhamn-Bunkeflo 5 3 4 13 6 9 18 10 14
Hyllie 10 7 9 22 16 19 31 20 26
Fosie 10 7 9 31 19 25 38 28 33
Oxie 9 5 7 21 7 14 23 15 19
Rosengård 11 9 10 38 28 33 49 36 43
Husie 8 5 7 18 10 14 25 14 20
Kirseberg 8 7 7 21 16 18 39 25 32
Malmö totalt*** 7 5 6 21 15 18 28 20 24

*Personer med sjuk- och aktivitetsersättning fr.o.m. 2005. 2002 – 2004 avses förtidspensionärer (inkl. delpension och sjukbidrag).
**Stadsdel: Endast personer bosatta i Sverige ingår. Malmö totalt:: Även personer bosatta utanför Sverige ingår.
Källa: Folkhälsoinstitutet (FHI), Kommunala basfakta

År 2012

20-64 år 55-59 år 60-64 år
Stadsdel* Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
Centrum 5 3 4 16 10 13 23 15 19
Södra Innerstaden 5 5 5 25 21 23 34 29 31
Västra Innerstaden 5 3 4 13 9 11 17 13 15
Limhamn-Bunkeflo 5 3 4 12 6 9 17 9 13
Hyllie 9 6 8 21 15 18 28 19 24
Fosie 10 6 8 26 17 22 38 24 32
Oxie 8 4 6 19 7 13 21 13 17
Rosengård 11 8 9 36 26 31 46 35 40
Husie 8 4 6 17 9 13 25 15 20
Kirseberg 7 6 7 18 15 16 35 23 28
Malmö totalt*** 7 5 6 20 14 17 27 19 23

*Personer med sjuk- och aktivitetsersättning fr.o.m. 2005. 2002 – 2004 avses förtidspensionärer (inkl. delpension och sjukbidrag).
**Stadsdel: Endast personer bosatta i Sverige ingår. Malmö totalt:: Även personer bosatta utanför Sverige ingår.
Källa: Folkhälsoinstitutet (FHI), Kommunala basfakta

Sjuk- och aktivitetsersättning, som ersatt förtidspensioneringen, följer samma nedåtgående trend som sjukfrånvaron. Skillnaderna mellan stadsdelarna är fortsatt tydliga. Lägst andel personer med sjuk- och aktivitetsersättning av befolkningen i åldern 20-64 år har Centrum, Västra Innerstaden och Limhamn-Bunkeflo på fyra procent medan Rosengård har högst andel på nio procent. I stadsdelen Rosengård är andelen bland kvinnor i åldern 55 – 59 år 36 procent, vilket kan jämföras med 38 procent föregående år. I Stadsdelen Limhamn-Bunkeflo har männen 6 procent liksom föregående år. Skillnaderna kan i vissa fall relateras till socioekonomiska förutsättningar som har väl belagda kopplingar till en sämre hälsa.

26. Anspänd arbetssituation

En anspänd arbetssituation kan tyda på stress, både fysiologisk och psykologisk, till följd av till exempel för hög arbetsbelastning och för lågt beslutsutrymme. Stress kan bevisligen kopplas till en rad olika sjukdomar och hälsoproblem samt ge upphov till psykisk ohälsa.

26.1 Andel (%) förvärvsarbetande i åldern 18-80 år som uppger att de har en anspänd arbetssituation

År 2000 År 2004 År 2008 År 2012
Stadsdel Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
Centrum 23 20 24 19 28 11 22 17
Södra Innerstaden 31 7 32 26 30 17 20 22
Västra Innerstaden 27 24 29 17 15 19 21 9
Limhamn-Bunkeflo 30 13 27 14 26 17 25 13
Hyllie 17 28 28 24 38 11 24 21
Fosie 57 39 37 31 39 25 28 26
Oxie 35 24 31 21 27 22 22 13
Rosengård 33 42 35* 34 50 49 30 28
Husie 20 20 32 24 27 21 18 22
Kirseberg 29 24 36 17 25 24 21 26
Malmö totalt 29 22 30 22 28 18 23 18

*Antal svarande i stadsdelen är femtio eller färre.
*Uppgifterna för år 2000 har justerats efter åldersgrupp 18-80 år istället för 20-64 år som var speciellt framtagen för Malmö (men som inte ger ett så bra underlag).
Källa: Folkhälsa i Skåne 2000, 2004, 2008 och 2012

Mellan åren 2004 till 2012 har andelen kvinnor som upplever en anspänd arbetssituation minskat med sex procentenheter till 23 procent. Även hos männen syns en minskning. Fosie och Rosengård är de stadsdelar där högst andel av befolkningen har uppgett att de har en anspänd arbetssituation.

Till toppen