Malmö stads redovisningar 2013

ÖN_utvald

Årsredovisning 2013

Malmö stads årsredovisning är en årlig sammanställning för kommunens verksamheter där vi följer upp både hur det gått ekonomiskt och hur det har gått med måluppfyllelsen för verksamheterna.

Läs mer
tradgard_utvald_2

Personalredovisning 2013

Personalredovisningen är en sammanställning av personalåret 2011 där vi följer upp strategiska personalområden och hur vi tillsammans utvecklar vår viktigaste resurs – medarbetarna!

Läs mer
valfard_utvald

Välfärdsredovisning 2013

Välfärdsredovisningens huvudsyfte är att redovisa aktuell statistik under de elva nationella folkhälsomålen för att följa malmöbornas välmående samt belysa den generella välfärdsutvecklingen i Malmö.

Läs mer
miljo_utvald

Miljöredovisning 2013

Varje år sammanställs hur arbetat går med att uppnå Malmös miljömål i en årlig miljöredovisning, medan miljöläget i Malmö följs löpande upp på Malmös Miljöbarometer.

Läs mer

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad

Katrin blickar tillbaka på ett händelserikt år i Malmö - ett år fyllt av utmaningar, framgångar, utmärkelser, stora evenemang och framtidsutsikter där vi arbetar för ett socialt hållbart Malmö.


Jan-Inge Ahlfridh

Stadsdirektör, Malmö stad

Jan-Inge berättar om vad Malmö stad har arbetat med under 2013 - bland annat om kommunens största omorganisering på 15 år och om Malmös stora utmaningar framöver.


Malmö stads socioekonomiska utveckling 2002-2012

Statistiska centralbyrån delar in befolkningen i Sverige i socioekonomiska grupper och detta görs utifrån mått såsom utbildningsnivå och inkomst. Detta kan sägas vara statistikens närmaste motsvarighet till ”samhällsklasser”. Många centrala frågor inom samhällsforskningen och offentliga sektorn rör relationer mellan olika samhällsklasser. Forskningsrön visar att personernas socioekonomiska ställning har en avgörande betydelse för välfärdsfördelning, hälsa och livschanser. Den politiskt oberoende Kommission för ett socialt hållbart Malmö har haft i uppdrag att till kommunstyrelsen i Malmö stad arbeta fram förslag till strategier för att minska skillnader i hälsa och förbättra livsvillkoren bland Malmöborna. De lade fram sin slutrapport den 1 mars 2013. I kommissionens arbete har de socioekonomiska faktorerna varit viktiga att beakta. Det skiljer drygt fyra år för kvinnor och sex år för män i Malmö i återstående livslängd vid 30 års ålder beroende på om man har låg eller hög utbildning. Mellan två stadsdelar skiljer det 5,5 år för män och 4,5 år för kvinnor i medellivslängd. Orsakerna till de stora skillnader i hälsa är att många saknar de viktigaste förutsättningarna för hälsa, arbete, bra utbildning, acceptabelt boende, ekonomiska och sociala resurser. Kommissionen har tagit fram ett vetenskapligt underlag för att förbättra hälsan för alla Malmöbor, särskilt för de mest utsatta. Uppdraget innebar att ta sig an en komplex problematik som kräver långsiktiga, strategiska beslut och åtgärder.

Läs gärna mer på www.malmo.se/kommission


Malmö stads Årsredovisning 2013

Filstrl: 1 MB

Malmö stads årsredovisning är en årlig sammanställning för kommunens verksamheter där vi följer upp både hur det gått ekonomiskt och hur det har gått med måluppfyllelsen för verksamheterna.

Ladda ner

Malmö stads personalredovisning 2013

Filstrl: 874 kB

I personal-redovisningen följer vi upp Malmö stads strategiska personal-områden och hur vi tillsammans utvecklar vår viktigaste resurs – medarbetarna!

Ladda ner

Malmö stads välfärdsredovisning 2013

Filstrl: 1 MB

Välfärdsredovisningens syfte är att redovisa statistik under de nationella folkhälsomålen för att följa malmöbornas välmående samt belysa välfärdsutvecklingen i Malmö.

Ladda ner

Malmö stads miljöredovisning 2013

Filstrl: 909 kB

Miljönämnden rapporterar årligen miljöläget i Malmö genom miljöredovisningen. Miljöläget följs löpande upp på Malmös Miljöbarometer.

Ladda ner

Arkiv - Malmö stads redovisningar

Här kan du ta del av tidigare års redovisningar samt delårsrapporter.


Till toppen