Årsredovisning 2012

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Så har ännu ett år passerat, men inte utan att ha satt spår som kommer att följa med oss in i framtiden. Under året ökade Malmös befolkning för 28:e året i rad och vid årsskiftet var vi fler än 307 000 Malmöbor. Mer än 30 procent av alla Malmöbor är födda i utlandet och hälften är yngre än 36 år. Det präglar bilden av Malmö som en ungdomlig och kosmopolitisk stad, här möts fler än 174 nationaliteter, och det öppnar upp för många möjligheter. Alla Malmöbor talar inte perfekt svenska, men det finns nästan inget språk i världen som inte talas perfekt av någon Malmöbo. Detta är en stor kvalité.

En annan stor tillgång är alla de företag som väljer Malmö. 2 250 nya företag startades under de tre första kvartalen 2012, och de sysselsätter tillsammans 2 557 personer. Under året har också köpcentrat Emporia slagit upp sina portar. Det innebär ett par tusen arbetstillfällen i Malmö. Fler arbetstillfällen är något vi så väl behöver. Det första spadtaget har också tagits för det som ska bli ett av Malmös nya landmärken, vårat nya kongress och konserthus Malmö Live. Runt detta nya kongress- och konserthus skapas det spektakulära mötesplatser för oss Malmöbor. Under 2012 har vi fortsatt att bygga fler och bättre cykelvägar, vi har nu mer än 470 kilometer cykelvägar i Malmö. Detta målmedvetna arbete har resulterat i att Malmö har blivit utsedd till Årets Cykelstad för andra året i rad, nu tillsammans med Lunds kommun. Dessutom har vi tilldelats EU-kommissionens RegioStars Awards för vårt arbete med strategier för hållbar utveckling i urbana miljöer.

Många vill komma hit och lära av Malmö. Under 2012 ökade antalet gästnätter på hotell jämför med året innan, bland både svenska och internationella besökare. Sammanlagt gjordes det mer än 1,2 miljoner hotellövernattningar under året. I februari öppnades den nya Malmömässan i vår nyaste stadsdel Hyllie.

Samtidigt som Malmö kan njuta av de många framgångarna och en omvandling som saknar motstycke så brottas staden med stora utmaningar. Ungdomsarbetslösheten är fortsatt hög och det råder bostadsbrist. Det är två områden där ansvaret faller tungt på regeringen, men där vi gör allt som en kommun kan göra för att förbättra situationen för de Malmöbor som saknar arbete och egen bostad. Vi har fortsatt med våra satsningar för att fler unga ska få in en fot på arbetsmarknaden. Ett exempel är SEF Unga där arbetslösa ungdomar fått prova på ett arbete. Nästintill 100 procent av dem har gått vidare till jobb eller studier efter sin tid som trainee. Det innebär inte bara personlig framgång för deltagarna utan är också en möjlighet för Malmö stad att ta tillvara på de många talanger som finns bland Malmös unga. Med Sveriges första bostadsmässa för unga, UngBo 12, har vi satt fokus bostadsbristen men också på Malmö. Bidrag från hela världen kom in till idétävlingen där unga fick skapa sina drömboenden med hopp om att de skulle förverkligas.

När jag nu blickar tillbaka är det inte bara 2012 års utmaningar och framgångar som jag ser, utan två decenniers. Efter nästan tjugo år som kommunstyrelsens ordförande är det dags för mig att tacka för den här tiden. Det har varit nitton dramatiska och omtumlande år. Det har varit två decennier av omvandling för Malmös del, från tidigare framgångsrik men sedan uträknad industristad till modern kunskapsstad. Många har bidragit till denna dramatiska omvandling, allt från kommunens tjänstemän, företrädare för näringslivet, från universitet och högskolor till föreningslivet. Men omvandlingen är långt ifrån färdig även om den svåraste fasen är överstånden. Malmö är mitt uppe i sin fantastiska framtidsresa, och det är en resa som vi måste se till att alla ska få chansen att vara med på. Med den här uppmaningen vill jag tacka för de många gångna åren och alla de medarbetare och Malmöbor som gjort Malmös resa möjlig.

Till toppen