Årsredovisning 2012

Konjunkturen

Den svenska ekonomin utvecklades relativt starkt under årets första tre kvartal, med svagare utveckling kvartal fyra.

Befolkningen

Invånarantalet i Malmö fortsätter att öka för 28:e året i rad. Vid årsskiftet var Malmös folkmängd 307 758 pers.

Kommunens ekonomi

Resultatet för 2012 uppgick till 193 miljoner kronor jämfört med 492 miljoner kronor föregående år.

Medarbetarna

Malmö stad är en av de största arbetsgivarna i Skåne och har en mångfald av olika kompetenser.

Kommunala entreprenader

Malmö stad har entreprenader inom bland annat vård och omsorg, individ- och familjeomsorg.

Kommunala bolag

Kommunen har betydande inflytande i ett antal bolag som också finns med i årsredovisningen.

Till toppen