Personalredovisning 2012

Personalredovisningen är en sammanställning av personalåret 2012 där vi följer upp strategiska personalområden och hur vi tillsammans utvecklar vår viktigaste resurs – medarbetarna! De olika områdena beskrivs i text och utifrån ett statistiskt material.

I den mån tillgänglig statistik finns på intranätet Komin har den använts. Övrigt statistiskt material är framtaget från IT-stödet Personec P. Nedan följer en kort summering av innehållet:

 • Antalet månadsanställda var 21 165, vilket var en ökning med 644 medarbetare.
 • Personalkostnaderna uppgick till cirka 9,3 miljarder kronor. Det utgjorde cirka 56% av Malmö stads kostnader år 2012.
 • Personalomsättningen för Malmö stad var under året 8,1%, vilket var en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med 2011.
 • 4 056 lediga tjänster publicerades via Lediga tjänster.
 • Antalet ansökningar som kom in via Lediga tjänster var 119 953.
 • Andelen medarbetare med heltidstjänstgöring var 82,1%, vilket var en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med 2011.
 • Antalet chefer med personal- och verksamhetsansvar var 1 107.
 • 71,5% av cheferna hade 1–25 medarbetare, övriga 28,5% hade mer än 25 medarbetare.
 • 77,3% av medarbetarna var kvinnor, jämfört med 77,2% 2011.
 • Genomsnittsåldern för Malmö stads medarbetare var 44,3 år, vilket var en minskning med 0,2 år sedan 2011.
 • 2012-12-31 fanns det 6 210 medarbetare (29,4%) med utländsk bakgrund av de 21 165 månadsanställda. Det var en ökning från föregående år med 1,3 procentenheter.
 • Sjukfrånvaron motsvarade 5,11%, vilket var en ökning med 0,63 procentenheter i förhållande till föregående år. Under 2012 hade 32,7% av medarbetarna ingen sjukfrånvaro.
Till toppen