Välfärdsredovisning 2012

36. Övervikt, vuxna

Övervikt och fetma medför stora konsekvenser för individen i form av ökad risk för överviktsrelaterade sjukdomar men medför även stora kostnader för samhället. Ett högt Body Mass Index (BMI) under barndomen associeras också med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom i vuxen ålder.

36.1 Andel (%) av befolkningen i åldern 18-80 år med övervikt och fetma (Body Mass Index, BMI* över 25)

År 2000 År 2004 År 2008
Stadsdel Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
Centrum 31 42 28 44 26 41
Södra Innerstaden 29 45 28 43 39 43
Västra Innerstaden 30 47 27 45 24 51
Limhamn-Bunkeflo 31 49 31 54 37 64
Hyllie 37 51 45 58 45 61
Fosie 50 59 49 56 50 62
Oxie 42 61 42 62 51 68
Rosengård 41 58 51 62 46 61
Husie 38 55 48 61 48 56
Kirseberg 47 50 40 53 39 59
Malmö totalt 36 51 37 52 38 54
Skåne 37 52 39 56 41 57

* BMI: Vikt i kilo dividerat med kroppslängden i kvadrat.
Källa: Folkhälsa i Skåne 2000, 2004 och 2008. Region Skåne.

Sedan år 2000 har andelen överviktiga och feta malmöbor i åldern 18-80 år ökat kontinuerligt. År 2008 var det 38 procent av kvinnorna och 54 procent av männen i Malmö som var överviktiga eller feta. Den mest markanta ökningen av övervikt syns bland kvinnor i Södra Innerstaden och bland män i Limhamn-Bunkeflo. Malmö ligger dock fortfarande under Skånesnittet.

36.2 Andel (%) flickor i skolår 4 med övervikt* och fetma**

År 2003/2004 År 2008/2009
Stadsdel Övervikt Fetma Övervikt
+
Fetma
Övervikt Fetma Övervikt
+
Fetma
Centrum 17 6 23 18 7 25
Södra Innerstaden 21 4 25 22 6 28
Västra Innerstaden 20 2 22 13 4 17
Limhamn-Bunkeflo 15 3 18 17 4 21
Hyllie 20 8 28 20 10 30
Fosie 23 8 31 24 11 35
Oxie 20 9 29 17 2 19
Rosengård 20 7 27 17 9 26
Husie 18 9 27 21 7 28
Kirseberg 20 7 27 23 5 27
Malmö totalt 19 6 25 19 7 26

 

År 2009/2010 År 2010/2011 År 2011/2012***
Stadsdel Övervikt Fetma Övervikt
+
Fetma
Övervikt Fetma Övervikt
+
Fetma
Övervikt Fetma Övervikt
+
Fetma
Centrum 19 5 24 15 6 31 22 6 28
Södra Innerstaden 26 2 28 23 11 34 21 6 27
Västra Innerstaden 22 3 25 19 3 22 18 5 23
Limhamn-Bunkeflo 15 3 18 14 3 17 16 3 19
Hyllie 23 9 32 22 8 30 28 8 36
Fosie 19 11 30 16 14 30 20 9 29
Oxie 23 12 35 33 3 36 19 11 30
Rosengård 23 9 32 13 9 22 18 14 32
Husie 21 12 33 22 5 27 27 2 29
Kirseberg 16 2 18 17 10 27 14 12 26
Malmö totalt 20 8 28 18 7 25 20 7 27

*Övervikt – BMI 20,00-23,99 kg/m2
** Fetma – BMI över 24 kg/m2
*** Bäckagårdsskolan saknas helt (det rör det sig om ca 30 elever).
Källa: Malmö stads skolhälsovård och Region Skåne

36.3 Andel (%) pojkar i skolår 4 med övervikt* och fetma**

År 2003/2004 År 2008/2009
Stadsdel Övervikt Fetma Övervikt
+
Fetma
Övervikt Fetma Övervikt
+
Fetma
Centrum 19 3 22 20 5 25
Södra Innerstaden 22 10 32 13 9 22
Västra Innerstaden 18 8 26 22 4 26
Limhamn-Bunkeflo 13 2 15 16 2 18
Hyllie 15 5 20 15 3 18
Fosie 18 7 25 21 10 31
Oxie 12 14 26 13 6 19
Rosengård 16 7 23 13 12 24
Husie 14 4 18 16 7 23
Kirseberg 28 4 32 17 13 29
Malmö totalt 17 6 23 17 7 23

 

År 2009/2010 År 2010/2011 År 2011/2012***
Stadsdel Övervikt Fetma Övervikt
+
Fetma
Övervikt Fetma Övervikt
+
Fetma
Övervikt Fetma Övervikt
+
Fetma
Centrum 13 8 21 24 3 27 9 9 18
Södra Innerstaden 21 13 34 24 13 37 25 9 34
Västra Innerstaden 16 1 17 26 4 30 12 1 13
Limhamn-Bunkeflo 15 2 17 18 7 25 15 2 17
Hyllie 16 12 28 12 9 21 19 6 25
Fosie 22 13 35 25 6 31 22 10 32
Oxie 22 4 26 9 9 18 12 3 15
Rosengård 15 13 28 20 11 31 16 13 29
Husie 25 5 30 18 7 25 16 5 21
Kirseberg 32 6 38 18 5 23 16 6 22
Malmö totalt 19 9 28 19 7 26 17 6 23

*Övervikt – BMI 20,00-23,99 kg/m2
** Fetma – BMI över 24 kg/m2
*** Bäckagårdsskolan saknas helt (det rör det sig om ca 30 elever).
Källa: Malmö stads skolhälsovård och Region Skåne


Att barn lider av övervikt eller fetma kan leda till allvarliga hälsokonsekvenser. Högst andel överviktiga flickor finns i Hyllie med 36 procent och lägst andel finns i Limhamn-Bunkeflo med 19 procentenheter. Bland pojkarna finns den högsta andelen i Södra Innerstaden med 34 procent och den lägsta andelen finns i Västra Innerstaden med 13 procentenheter.

37. Frukt och grönsaker

Goda matvanor, i kombination med fysisk aktivitet kan förebygga en rad hälsoproblem.

Livsmedelverket har genom kostvaneundersökningar signalerat att barn äter ungefär hälften så mycket frukt och grönsaker som rekommenderas. Endast tio procent når upp till rekommendationen på 400 gram per dag. Barn skulle alltså behöva äta dubbelt så mycket frukt och grönsaker, framförallt för att få i sig mer fibrer och för att få en mer välbalanserad kost.

37.1 Andel (%) av befolkningen i åldern 18-80 år som äter lite frukt och grönsaker*

År 2004 År 2008
Stadsdel Kvinnor Män Kvinnor Män
Centrum 17 35 17 33
Södra Innerstaden 17 40 21 28
Västra Innerstaden 13 29 18 32
Limhamn-Bunkeflo 10 27 14 21
Hyllie 24 33 18 33
Fosie 19 39 21 49
Oxie 17 39 18 35
Rosengård 16 26 21 33
Husie 21 35 16 30
Kirseberg 23 40 21 41
Malmö totalt 17 34 18 33
Skåne 17 33 17 32

*Gränsen för låg konsumtion som använts i undersökningen är Folkhälsoinstitutets rekommendation om att konsumera frukt och grönsaker minst 1,3 gånger per dag (rekommenderat genomsnitt för en individ under en vecka)
Källa: Folkhälsa i Skåne år 2004 och 2008. Region Skåne

Mellan år 2004 och år 2008 har det inte skett några större förändringar i siffrorna för Malmö gällande andel av befolkningen som äter för lite frukt och grönsaker. Skillnaden mellan män och kvinnor är stora där kvinnor äter betydligt mer frukt och grönsaker än män vilket gäller för samtliga stadsdelar.

38. Saft och läsk

Riksmaten, Livsmedelsverkets kostundersökning, visar att barn äter alldeles för mycket godis, läsk, glass, snacks och bakverk som utgör cirka en fjärdedel av deras intagna kalorier.

Dessa livsmedel innehåller en stor andel mättat fett och socker vilket har samband med ökad risk för övervikt och ohälsa.

38.1 Andel (%) elever i skolår 6 som uppger hur ofta de äter godis, chips, ostbågar, dricker läsk eller liknande.

År 2009 År 2012**
Stadsdel Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor
Centrum 72 77 68 16 18 14
Södra Innerstaden 78 80 77 24 25 24
Västra Innerstaden 61 70 53 4 6 2
Limhamn-Bunkeflo 67 78 56 6 8 4
Hyllie 73 74 72 21 21 22
Fosie 76 82 69 30 26 33
Oxie 73 77 69 17 17 16
Rosengård 78 83 73 47 52 40
Husie 73 79 67 19 24 13
Kirseberg 66 73 59 11 9 12
Malmö totalt 72 78 65 21 23 20
Skåne 13 15 11

Källa: Malmöelevers levnadsvanor år 2009. Malmö stad

38.2 Andel (%) elever i skolår 9 som uppger hur ofta de äter godis, chips, ostbågar, dricker läsk eller liknande.

År 2009 År 2012**
Stadsdel Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor
Centrum 78 85 72 22 22 22
Södra Innerstaden 75 81 68 29 28 30
Västra Innerstaden 68 83 54 13 13 14
Limhamn-Bunkeflo 68 82 53 18 22 14
Hyllie 80 92 65 26 29 22
Fosie 79 82 76 33 33 33
Oxie 79 88 69 19 15 24
Rosengård 86 88 85 42 39 44
Husie 78 81 74 22 19 25
Kirseberg 72 81 62 11 11 10
Malmö totalt 75 84 67 25 25 26
Skåne 16 18 14

Källa: Malmöelevers levnadsvanor år 2009. Malmö stad

Saft och läsk -

Visa diagram

I skolår 6 uppger 21 procent av eleverna att de äter godis, chips, ostbågar och dricker läsk varje dag eller nästan varje dag, i skolår 9 är konsumtionen högre. I skolår 6 har pojkarna en högre konsumtion än flickor, 23 procent jämfört med 20 procent. I skolår 9 har flickor något högre konsumtion är pojkar, 26 procent jämfört med 25 procent.

Till toppen