Välfärdsredovisning 2012
På lång sikt sammanhänger en god folkhälsa med en bra yttre miljö
(prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik).

 

27. Olycksfall

Skadehändelser, framförallt fallolyckor och transportolyckor, är bland barn den vanligaste orsaken till såväl dödsfall som vård på sjukhus vilket visar på vikten att jobba med säkra och trygga miljöer för barn att växa upp i. Bland både män och kvinnor är äldre människor överrepresenterade bland olycksfall som leder till sjukdom, behov av vård eller död.

27.1 Skadeincidens på grund av olycksfall per 1000 invånare

Totalt

Stadsdel År 2000 År 2008
0-14 år 75 år - Totalt 0-14 år 75 år - Totalt
Centrum 59 102 42 74 72 40
Södra Innerstaden 63 90 46 62 74 43
Västra Innerstaden 61 80 42 63 78 41
Limhamn-Bunkeflo 62 74 41 62 65 40
Hyllie 71 82 49 76 83 53
Fosie 71 95 49 65 75 47
Oxie 74 53 46 72 68 50
Rosengård 63 73 47 54 64 45
Husie 63 59 41 66 54 44
Kirseberg 62 90 49 60 70 45
Malmö totalt 65 84 45 65 73 44

 

Stadsdel År 2009 År 2010
0-14 år 75 år - Totalt 0-14 år 75 år - Totalt
Centrum 82 78 42 62 76 36
Södra Innerstaden 73 71 40 59 88 35
Västra Innerstaden 67 71 38 66 76 39
Limhamn-Bunkeflo 68 67 42 52 68 34
Hyllie 76 80 50 74 82 48
Fosie 69 68 46 72 75 45
Oxie 83 62 45 54 69 40
Rosengård 52 65 42 50 50 41
Husie 58 58 42 61 51 38
Kirseberg 67 77 46 60 77 39
Malmö totalt 68 71 43 70 77 43

 

Stadsdel År 2011
0-14 år 75- år Totalt
Centrum 73 88 38
Södra Innerstaden 67 87 39
Västra Innerstaden 72 82 40
Limhamn-Bunkeflo 50 77 37
Hyllie 78 86 50
Fosie 73 78 48
Oxie 57 69 39
Rosengård 64 77 46
Husie 59 59 39
Kirseberg 62 86 42
Malmö totalt 74 81 44

 

Män

Stadsdel År 2000 År 2008
0-14 år 75 år - Totalt 0-14 år 75 år - Totalt
Centrum 67 69 44 89 55 42
Södra Innerstaden 74 50 50 73 50 50
Västra Innerstaden 65 45 40 75 62 40
Limhamn-Bunkeflo 64 47 42 68 46 42
Hyllie 88 52 53 94 61 56
Fosie 85 68 55 73 57 52
Oxie 74 23 52 83 57 58
Rosengård 77 41 57 73 28 57
Husie 66 43 46 64 41 46
Kirseberg 69 70 51 64 65 49
Malmö totalt 74 53 49 75 54 48

 

Stadsdel År 2009 År 2010
0-14 år 75 år - Totalt 0-14 år 75 år - Totalt
Centrum 93 71 46 73 58 39
Södra Innerstaden 81 57 47 74 80 41
Västra Innerstaden 75 63 39 71 55 39
Limhamn-Bunkeflo 76 58 45 60 55 36
Hyllie 94 66 55 81 57 49
Fosie 79 59 52 79 59 50
Oxie 82 69 48 52 38 40
Rosengård 64 61 52 60 24 52
Husie 57 45 46 70 38 41
Kirseberg 62 60 51 69 37 41
Malmö totalt 77 61 48 79 56 46

 

Stadsdel År 2011
0-14 år 75- år Totalt
Centrum 79 73 40
Södra Innerstaden 74 52 44
Västra Innerstaden 89 56 41
Limhamn-Bunkeflo 56 57 41
Hyllie 88 69 55
Fosie 80 66 52
Oxie 56 58 43
Rosengård 78 33 56
Husie 70 33 43
Kirseberg 64 78 43
Malmö totalt 83 60 49

 

Kvinnor

Stadsdel År 2000 År 2008
0-14 år 75 år - Totalt 0-14 år 75 år - Totalt
Centrum 51 115 39 60 80 38
Södra Innerstaden 51 109 42 51 85 36
Västra Innerstaden 56 95 43 51 85 41
Limhamn-Bunkeflo 59 92 41 56 78 38
Hyllie 53 98 47 57 96 51
Fosie 57 111 43 56 85 42
Oxie 75 71 39 60 77 42
Rosengård 48 90 38 34 83 33
Husie 59 72 36 67 65 43
Kirseberg 55 101 47 56 74 41
Malmö totalt 55 99 42 54 84 40

 

Stadsdel År 2009 År 2010*
0-14 år 75 år - Totalt 0-14 år 75 år - Totalt
Centrum 70 81 38 51 85 33
Södra Innerstaden 64 78 33 42 92 30
Västra Innerstaden 59 75 37 60 84 40
Limhamn-Bunkeflo 58 73 39 44 77 33
Hyllie 58 88 46 65 97 48
Fosie 58 73 40 64 84 40
Oxie 83 56 43 55 93 40
Rosengård 39 68 32 40 64 30
Husie 54 68 38 52 61 35
Kirseberg 72 88 41 49 102 37
Malmö totalt 59 77 39 60 89 39

 

Stadsdel År 2011
0-14 år 75- år Totalt
Centrum 68 95 35
Södra Innerstaden 60 104 34
Västra Innerstaden 56 93 40
Limhamn-Bunkeflo 44 90 33
Hyllie 68 95 47
Fosie 65 84 43
Oxie 58 77 36
Rosengård 50 101 36
Husie 48 81 36
Kirseberg 60 91 40
Malmö totalt 65 92 40

Källa: Skaderegistret

Olycksfall för kvinnor i åldern 75 år och äldre i Malmö har ökat från 89 till 92 per 1000 invånare jämfört med föregående års mätning. Den största ökningen bland kvinnor finns i stadsdelen Rosengård, från 64 till 101 per 1000 invånare. Totalt för hela Malmö har antalet olycksfall för män i åldern 75 år och äldre ökat från 56 till 60 per 1000 invånare mellan 2010 och 2011.

28. Trygghet

Att känna sig trygg eller otrygg är en känsla som påverkas av tid, plats och situation men som har stor påverkan på hur man som individ upplever sin vardag eller olika platser i samhället.
Det ska vara en självklarhet att alla malmöbor ska uppfatta sin stad som trygg och öppen och det är därför av vikt att analysera de trygghetsmätningar som görs för att kunna arbeta med frågan i rätt riktning.

28.1 Antal anmälda misshandelsbrott (inklusive grov)

År 2008

 18 – år
Stadsdel Kvinnor Män
Inomhus Utomhus Inomhus Utomhus Totalt
Centrum 39 25 62 89 240
Södra Innerstaden 34 20 23 58 162
Västra Innerstaden 12 5 10 10 48
Limhamn-Bunkeflo 19 5 8 13 73
Hyllie 21 5 13 18 79
Fosie 37 10 15 17 116
Oxie 16 7 8 9 91
Rosengård 38 14 14 30 131
Husie 15 5 9 9 67
Kirseberg 36 6 32 20 128
Malmö totalt 28 11 21 31 119

 

År 2009

  18 – år
Stadsdel Kvinnor Män
Inomhus Utomhus Inomhus Utomhus Totalt
Centrum 38 28 51 83 239
Södra Innerstaden 35 29 31 65 187
Västra Innerstaden 11 4 5 9 43
Limhamn-Bunkeflo 21 6 7 19 82
Hyllie 17 7 10 24 83
Fosie 36 6 13 14 105
Oxie 20 9 11 13 88
Rosengård 37 17 14 45 149
Husie 10 7 5 18 68
Kirseberg 31 6 28 19 128
Malmö totalt 27
13 19
34
123

 

År 2010

 18 – år
Stadsdel Kvinnor Män
Inomhus Utomhus Inomhus Utomhus Totalt
Centrum 38 23 58 85 236
Södra Innerstaden 49 20 30 69 199
Västra Innerstaden 12 3 2 10 39
Limhamn-Bunkeflo 17 6 14 14 89
Hyllie 18 6 11 11 66
Fosie 30 8 13 19 109
Oxie 13 5 14 9 63
Rosengård 34 15 18 34 142
Husie 14 9 7 14 66
Kirseberg 23 5 16 20 99
Malmö totalt 23 11 20 33 120

 

År 2011

18 – år
Stadsdel Kvinnor Män
Inomhus Utomhus Inomhus Utomhus Totalt
Centrum 41 24 51 85 229
Södra Innerstaden 39 27 31 59 171
Västra Innerstaden 14 4 5 7 37
Limhamn-Bunkeflo 22 6 12 14 123
Hyllie 28 10 10 11 78
Fosie 35 10 16 19 120
Oxie 15 2 10 5 62
Rosengård 37 9 17 27 120
Husie 14 6 11 12 55
Kirseberg 40 13 23 15 118
Malmö totalt 30 12 20 30 122

Brottsförebyggande rådet redovisar anmälningsstatistik i absoluta antal samt antal per 100 000 invånare.
I denna tabell redovisas anmälningarna per 10 000 invånare för att resultaten ska kunna jämföras mellan stadsdelarna och kunna sättas i relation till Malmösnittet. Talen har avrundats till närmaste heltal för att underlätta läsförståelsen. Nytt för år 2012 är också att Välfärdsredovisningen följer samma åldersindelning som källan, BRÅ, vilket möjliggör analyser som kan skilja på utsattheten bland barn och vuxna.

Källa: Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

 

Mellan åren 2010 och 2011 har misshandelsfallen utomhus ökat något för kvinnor och minskat för män medan misshandelsbrotten inomhus ökat för kvinnor.

 

28.2 Antal anmälda inbrott (inklusive försök till inbrott)

År 2003 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011
Stadsdel Bostad Källare
och vind
Bostad Källare
och vind
Bostad Källare
och vind
Bostad Källare
och vind
Bostad Källare
och vind
Centrum 135 292 91 252 82 206 96 198 124 234
Södra Innerstaden 147 216 188 296 80 168 133 126 122 215
Västra Innerstaden 59 181 64 129 51 91 27 76 77 89
Limhamn-Bunkeflo 68 40 184 15 146 25 101 42 176 31
Hyllie 96 79 122 65 132 74 79 72 130 59
Fosie 163 145 210 89 144 85 172 112 207 109
Oxie 35 4 140 1 58 2 65 2 100 2
Rosengård 55 58 107 54 79 68 75 86 100 70
Husie 58 20 67 5 92 6 61 4 92 7
Kirseberg 68 50 63 40 69 35 51 42 53 35
Malmö totalt 889 1 087 1 237 946 933 760 860 760 1 181 851

Källa: Statistikbasen Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Det senaste året har antalet anmälda inbrott generellt ökat i Malmö. I en del stadsdelar ser vi en större ökning, till exempel i Västra Innerstaden och Limhamn-Bunkeflo medan det tvärtom syns en minskning i Södra Innerstaden av antalet bostadsinbrott.

 

28.3 Andel (%) av befolkningen som uppger att de känner sig otrygga utomhus kvällstid i området där de bor

Stadsdel År 2003* År 2009* År 2010* År 2011** År 2012
Totalt Kvinnor Män
Centrum 44 34 42 38 34 45 24
Södra Innerstaden 43 45 50 36 40 47 32
Västra Innerstaden 26 25 32 21 21 29 9
Limhamn-Bunkeflo 22 18 17 18 14 18 9
Hyllie 33 27 37 36 32 39 22
Fosie 42 49 53 53 54 64 44
Oxie 33 28 25 33 26 30 22
Rosengård 44 45 51 44 42 48 34
Husie 35 28 29 27 26 36 17
Kirseberg 35 34 38 30 34 35 37
Malmö totalt 36 33 38 34 33 39 25
Skåne 25 32 18
Män 28 21 28 27
Kvinnor 42 42 45 40

* Avser augusti år 2003 samt för år 2009-2010
** Avser juli/augusti år 2011

Källa: Trygghetsmätningen, Malmö stad och Polisen

33 procent av malmöborna uppger att de känner sig otrygga i området där de bor vilket kan jämföras med 38 procent år 2010. Det är endast Södra Innerstaden och Kirseberg som enligt mätningen har en ökad upplevd otrygghet sedan förra året.

Till toppen