Välfärdsredovisning 2012

Nationella målområden och lokala indikatorer

 

Nationella målområden Uppdaterad statistik* Ny statistik saknas
Delaktighet och inflytande i samhället Valdeltagande i Europaparlamentsval,
Socialt deltagande, Föreningsdeltagande, Förtroende för samhällsinstitutioner, Delaktighet och inflytande, Valdeltagande i kommunala valet
Ekonomiska och sociala förutsättningar Förvärvsfrekvens, inkomst, utbildningsnivå,
ekonomiskt bistånd,
hemlöshet (vuxna)
Ekonomisk stress, emotionellt stöd,
trångboddhet (vuxna), psykisk hälsa,
tillit
Barn och ungas uppväxtsvillkor Behörighet till gymnasieskolan, fullföljandegrad gymnasiet,
kvalitén inom förskolan, simkunnighet,
hemlöshet (barn)
Nationella prov i skolår 5, skoltrivsel,
skolk, trångboddhet (barn)
Hälsa i arbetslivet Ohälsotal, förtidspensionärer/personer
med sjuk- och
aktivitetsersättning
Anspänd arbetssituation
Miljöer och produkter Olycksfall, trygghet (misshandelsbrott, inbrott), trygghet (otrygghet)
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Tandhälsa
Skydd mot smittspridning Vaccination
Sexualitet och reproduktiv hälsa Tonårsaborter,
klamydiafall
Användning av preventivmedel, sex- och samlevnadsundervisning i skolan
Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet på fritiden (ungdomar), fysisk aktivitet på fritiden (vuxna)
Matvanor och livsmedel Övervikt (barn) Övervikt (vuxna), frukt och
grönsaker, saft och läsk
Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Rökning (vuxna), rökning (ungdomar), snusning, konsumtion av alkohol (vuxna), konsumtion av alkohol (ungdomar), missbruk/användning av narkotika (vuxna), missbruk/användning av narkotika (ungdomar)

*Indikatorer/nyckeltal för vilka ny statistik har inkommit sedan fjolårets välfärdsredovisning

 

Till toppen