Välfärdsredovisning 2012

I all kommunal planering är information om befolkningens sammansättning och utveckling grundläggande. Nedan presenteras bakgrundsfakta gällande medellivslängd, bostäder i Malmö, åldersfördelningen i befolkningen, befolkningsantal och befolkning med utländsk bakgrund samt ekonomiskt utsatta barn. Dessa bakgrundsvariabler är viktiga att ha i åtanke när det gäller tolkningen av övrig statistik som presenteras i välfärdsredovisningen.

Beräknad medellivslängd, män och kvinnor i Malmö:

År 2009 År 2010 År 2011 År 2007-2011
Stadsdel Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
Centrum 78,7 82,1 78,2 84,6 78,0 81,8 77,9 82,9
Södra Innerstaden 74,4 80,9 76,1 80,6  74,8  80,8  74,6  79,7
Västra Innerstaden 79,3 84,2 79,5 84,6  81,8  85,9  80,1  84,3
Limhamn-Bunkeflo 81,8 84,2 79,9 83,7  79,7  84,1  79,9  83,9
Hyllie 78,4 84,0 77,0 82,0  78,7  84,6  77,8  83,3
Fosie 77,9 81,1 76,3 83,3  78,2  83,6  77,1  81,9
Oxie 81,6 83,9 80,5 82,6  76,7  81,9  80,0  82,3
Rosengård 76,0 81,9 76,5 81,5  78,9  80,4  76,7  81,3
Husie 81,2 84,6 79,9 83,3  81,3  85,0  78,4  84,2
Kirseberg 78,7 80,5 77,6 81,0  78,0  84,2  77,6  81,4
Malmö totalt 78,8 82,8 78,0 83,0  78,8  83,5  78,2  82,8
Sverige 79,2 83,2 79,5 83,4  79,8  83,5  79,3  83,3

Källa: SCB (Statistiska Centralbyrån)

Kvinnor lever generellt längre än män i Malmö såväl som i Sverige. Sett till ett medelvärde för åren 2007-2011 ligger medellivslängden på 78,2 år för män och 82,8 år för kvinnor i Malmö vilket visar att män och kvinnor i Malmö lever i snitt ett år kortare än män och kvinnor i riket. Medelvärdet visar också på den spridning som finns mellan stadsdelarna som trots en minskning år 2010 fortfarande tydligt visar på stora skillnader avseende medellivslängd inom Malmö. Den genomsnittliga medellivslängden för män mellan åren 2007-2011 visar en skillnad på 5,4 år mellan Södra Innerstaden (74,6 år) och Oxie (80 år). Motsvarande skillnad mellan kvinnor är på 4,6 år mellan Södra Innerstaden (79,7 år) och Västra Innerstaden (84,3 år).

Skillnader i hälsa samt skillnader i förutsättningar för hälsa påverkar både livskvalité och livslängd. Att finna strategier för att förebygga och motverka skillnader i hälsa är vad ”Kommission för ett socialt hållbart Malmö” arbetar med och den slutliga rapporten presenteras i mars 2013.

 

 

Till toppen