Årsredovisning 2012

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. Styrelsen leder och samordnar kommunens arbete och yttrar sig i alla frågor som kommunfullmäktige ska besluta om. Det finns 13 ordinarie ledamöter och lika många ersättare.

Ilmar Reepalu (S)

Ordförande

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)

1:e vice ordförande

Anja Sonesson (M)

2:e vice ordförande

Kent Andersson (S)

Rose-Marie Carlsson (S)

Jamal El-Haj (S)

Nils Karlsson (Mp)

Carlos Ramos Gonzales R (V)

Håkan Fäldt (M)

Martina Jarnbring Palm (M)

Stefan Lindhe (M)

Ewa Bertz (Fp)

Magnus Olsson (Sd)

Ersättare

Carina Nilsson (S)
Andreas Schönström (S)
Sofia Hedén (S)
Adrian Kaba (S)
Carina Svensson (S)
Lari Pitkä-Kangas (Mp)
Hanna Gedin (V)
Peter Österlin (M)
Emil Eriksson (M)
Mohammad Mohammad (M)
Fredrik Sjögren (Fp)
Sven Rosén (Spi)
Anders Olin (Sd)

Stäng

Till toppen