Malmö stads redovisningar 2012

Omslag_arsredov_utvald

Årsredovisning 2012

Malmö stads årsredovisning är en årlig sammanställning för kommunens verksamheter där vi följer upp både hur det gått ekonomiskt för kommunen och hur det har gått med måluppfyllelsen för verksamheterna.

Läs mer
City | City Centre

Välfärdsredovisning 2012

Välfärdsredovisningens huvudsyfte är att redovisa aktuell statistik under de elva nationella folkhälsomålen för att följa malmöbornas välmående samt belysa den generella välfärdsutvecklingen i Malmö.

Läs mer
personal_utvaldbild

Personalredovisning 2012

Personalredovisningen är en sammanställning av personalåret 2012 där vi följer upp strategiska personalområden och hur vi tillsammans utvecklar vår viktigaste resurs – medarbetarna!

Läs mer
miljo_utvald

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisningen för 2012 är en sammanställning av hur arbetet går med att uppnå Malmös miljömål. Miljöläget följs löpande upp på Malmös Miljöbarometer. Miljö-programmet 2009-2020 antogs av kommunfullmäktige 2009.

Läs mer

Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad

Ilmar Reepalu blickar tillbaka på Malmö stads utmaningar och framgångar under året 2012, samtidigt som han gör ett avslut med sitt sista år som kommunstyrelsens ordförande och tackar för två decennier i ett omvandlingens Malmö.


Malmö stads socioekonomiska utveckling 2002-2011

Statistiska centralbyrån delar in befolkningen i Sverige i socioekonomiska grupper och detta görs utifrån mått såsom utbildningsnivå och inkomst. Detta kan sägas vara statistikens närmaste motsvarighet till ”samhällsklasser”. Många centrala frågor inom samhällsforskningen och offentliga sektorn rör relationer mellan olika samhällsklasser. Forskningsrön visar att personernas socioekonomiska ställning har en avgörande betydelse för välfärdsfördelning, hälsa och livschanser.

Den politiskt oberoende Kommission för ett socialt hållbart Malmö har haft i uppdrag att till kommunstyrelsen i Malmö stad arbeta fram förslag till strategier för att minska skillnader i hälsa och förbättra livsvillkoren bland Malmöborna. De lade fram sin slutrapport den 1 mars 2013. I kommissionens arbete har de socioekonomiska faktorerna varit viktiga att beakta. Det skiljer drygt fyra år för kvinnor och sex år för män i Malmö i återstående livslängd vid 30 års ålder beroende på om man har låg eller hög utbildning. Mellan två stadsdelar skiljer det 5,5 år för män och 4,5 år för kvinnor i medellivslängd. Orsakerna till de stora skillnader i hälsa är att många saknar de viktigaste förutsättningarna för hälsa, arbete, bra utbildning, acceptabelt boende, ekonomiska och sociala resurser.

Kommissionen har tagit fram ett vetenskapligt underlag för att förbättra hälsan för alla Malmöbor, särskilt för de mest utsatta. Uppdraget innebar att ta sig an en komplex problematik som kräver långsiktiga, strategiska beslut och åtgärder.

Läs gärna mer på www.malmo.se/kommission


Malmö stads Årsredovisning 2012

Filstrl: 1 MB

Malmö stads årsredovisning är en årlig sammanställning för kommunens verksamheter där vi följer upp både hur det gått ekonomiskt och hur det har gått med måluppfyllelsen för verksamheterna.

Ladda ner

Malmö stads välfärdsredovisning 2012

Filstrl: 2 MB

Välfärdsredovisningens syfte är att redovisa statistik under de nationella folkhälsomålen för att följa malmöbornas välmående samt belysa välfärdsutvecklingen i Malmö.

Ladda ner

Malmö stads personalredovisning 2012

Filstrl: 907 kB

I personal-redovisningen följer vi upp Malmö stads strategiska personal-områden och hur vi tillsammans utvecklar vår viktigaste resurs – medarbetarna!

Ladda ner

Malmö stads miljöredovisning 2012

Filstrl: 2 MB

Miljönämnden rapporterar årligen miljöläget i Malmö genom miljöredovisningen. Miljöläget följs löpande upp på Malmös Miljöbarometer.

Ladda ner

Arkiv – Malmö stads redovisningar

Här kan du ta del av tidigare års redovisningar.

Arkivet

Kontakt

Malmö stad Malmö stads växel 040-34 10 00
malmostad@malmo.se
Postadress
205 80 Malmö
Kommunfullmäktiges expedition Expedition
040-34 10 25
Fax 040-12 50 13
Postadress
205 80 Malmö
Kommunstyrelsens expedition Expedition
040-34 10 25
Fax 040-12 50 13
Postadress
205 80 Malmö
Stadsrevision Expedition
040-34 19 55
Fax 040-34 34 61
Besök August Palms plats 1
Postadress
205 80 Malmö
Överförmyndare Reception
040-34 36 08
Fax 040-97 59 66
Postadress
205 80 Malmö
Förtroendenämndens kansli Kansli 040-34 11 24
Fax 040-34 20 84
Postadress
205 80 Malmö
Valnämndens kansli Kansli 040-34 33 30
Fax 040-23 31 82
Postadress
205 80 Malmö
Förvaltningar
Stadskontor Expedition
040-34 10 25
Fax 040-12 50 13
Postadress
205 80 Malmö
Fastighetskontor Reception
040-34 18 23
Fax 040-611 31 76
Besök August Palms plats 1
Postadress
205 80 Malmö
Gatukontor Expedition
040-34 13 04
Fax 040-34 22 22
Besök August Palms plats 1
Postadress
205 80 Malmö
Miljöförvaltning Reception
040-34 20 83
Fax 040-30 41 05
Besök Bergsgatan 17
Postadress
205 80 Malmö
Stadsbyggnadskontor Information 040-34 24 66
Fax 040-34 35 63
Besök August Palms plats 1
Postadress
205 80 Malmö
Utbildningsförvaltning Expedition
040-34 30 34
Fax 040-34 30 52
Besök Ledebursgatan 5
Postadress
Box 17195
200 10 Malmö
Fritidsförvaltning Reception 040-34 25 20
Fax 040-34 25 26
Besök Stadiongatan 10
Postadress
Box 8111
200 41 Malmö
Kulturförvaltning Reception
040-34 48 60
Fax 040-34 45 07
Postadress
Södergatan 9
211 34 Malmö
Serviceförvaltning Reception
040-34 10 00
Fax 040-34 17 16
Postadress
205 80 Malmö
Stadsdelsförvaltningar
Centrum Medborgarkontor
040-34 62 62
Fax 040-34 62 61
Besök Stora Nygatan 1
Postadress
Box 4254
203 13 Malmö
Södra Innerstaden Medborgarkontor
040-34 64 84
Fax 040-34 64 99
Besök Bergsgatan 54
Postadress
Box 7070
200 42 Malmö
Västra Innerstaden Medborgarkontor
040-34 61 40
Fax 040-91 32 04
Besök Västra Rönneholmsvägen 39B
Postadress
Box 4254
203 13 Malmö
Limhamn-Bunkeflo Medborgarkontor
040-34 63 00
Fax 040-15 77 03
Besök Apoteksgatan 7
Postadress
Box 30006
205 80 Malmö
Hyllie Medborgarkontor
040-34 61 00
Fax 040-34 45 41
Besök Hålsjögatan 8
Postadress Box 19045, 200 73 Malmö
Fosie Medborgarkontor
040-34 72 15
Fax 040-34 72 45
Besök Eriksfältsgatan 28 A
Postadress
Box 31065
200 49 Malmö
Oxie Medborgarkontor
040-34 73 11
Fax 040-54 85 66
Besök Stengodsvägen 131
Postadress
Box 83
238 22 Malmö
Rosengård Medborgarkontor
040-34 64 05
Fax 040-34 26 42
Besök Wachtmeisters väg 2
Postadress
Box 18574
200 32 Malmö
Husie Medborgarkontor
040-34 62 00
Fax 040-49 57 47
Besök Agnesfridsvägen 2
Postadress
Box 9087
200 39 Malmö
Kirseberg Medborgarkontor
040-34 60 69
Fax 040-34 70 50
Besök Kronetorpsgatan 1
Postadress
Box 3123
200 22 Malmö
Till toppen