Personalredovisning 2011

Malmö stad har en mångfald av olika kompetenser. Det finns cirka 400 yrken som är fördelade inom olika yrkesgrupper. De tio största yrkesgrupperna motsvarade 55,6% av medarbetare (11 417).

Tio största yrkesgrupperna

Antal månads-
anställda
% kvinnor % män
Undersköterska äldreomsorg 2 597 91,5% 8,5%
Barnskötare 1 968 91,1% 8,9%
Förskollärare 1 717 93,9% 6,1%
Vårdare gruppboende 1 058 76,6% 23,4%
Lärare grundskola tidigare år 967 82,6% 17,4%
Vårdbiträde äldreomsorg 706 84,0% 16,0%
Socialsekreterare 703 86,6% 13,4%
Lärare grundskola senare år 631 68,3% 31,7%
Lärare gymnasium allmänna ämnen 566 58,8% 41,2%
Handläggare övergripande verksamhetsplanering 504 66,1% 33,9%

 

Produktiv resurs

Följande tabell presenterar jämförelsen av den produktiva resursen under december 2011. Uppgifterna bygger på antalet månadsanställda medarbetare (schablon per kalenderdag baserat på tjänstgöringsgrad, komprimerad till heltid inklusive fyllnadstid och övertid) samt timavlönade. Frånvaro är avräknad, dock ej semester.

Produktiv resurs respektive förvaltning

Förvaltning dec 2011
Stadskontoret 225,5
Serviceförvaltningen 1 223,6
Fastighetskontoret 70,3
Gatukontoret 187,9
Miljöförvaltningen 104,8
Stadsbyggnadskontoret 167,0
Utbildningsförvaltningen 1 386,7
Kulturförvaltningen 322,7
Fritidsförvaltningen 200,4
Sociala resursförvaltningen 717,0
Centrum SDF 1 278,1
Södra innerstaden SDF 1 172,5
Västra innerstaden SDF 1 091,7
Limhamn-Bunkeflo SDF 1 535,3
Hyllie SDF 1 356,0
Fosie SDF 1 803,1
Oxie SDF 548,0
Rosengård SDF 1 208,6
Husie SDF 710,4
Kirseberg SDF 716,0
Totalt Malmö stad 16 048,2

Anmärkning: I totalsiffrorna ingår även överförmyndarförvaltningen och stadsrevisionen.

Extern bemanning

Malmö stads kostnader för anlitande av externa bemanningsföretag uppgick 2011 till 12,8 miljoner kronor, vilket var en minskning med 0,6 miljoner kronor jämfört med 2010. Den yrkesgrupp som hyrdes in i störst utsträckning var sjuksköterskor.

Till toppen