Årsredovisning 2011

Konjunkturen

BNP-tillväxten i Sverige ökade till 1,6 % tredje kvartalet 2011 jämfört med närmast föregående kvartal.

Befolkningen

Vid årsskiftet 2011/2012 var Malmös folkmängd 302 835. Befolkningsökningen under 2011 blev 3 800 personer.

Ekonomin

Resultatet för 2011 uppgick till 492 miljoner kronor jämfört med 516 miljoner kronor föregående år.

Medarbetarna

Malmö stad är en av de största arbetsgivarna i Skåne och har en mångfald av olika kompetenser.

Kommunala bolag

Kommunen har betydande inflytande i ett antal bolag som också finns med i årsredovisningen.

Till toppen