Personalredovisning 2011
“Under 2011 fortsatte arbetet med att rekrytera unga medarbetare”

HR-direktören har ordet

Malmö stad är en av de största arbetsgivarna i Skåne. Tio stadsdelsförvaltningar och tio fackförvaltningar har verksamhet över hela Malmö och täcker in allt från välfärd till upplevelser. Vårt uppdrag är att ge bästa möjliga service inom till exempel skola, barnomsorg, äldreomsorg, stadsplanering, trafik, miljö och kultur. För att klara det uppdraget krävs resurser i form av medarbetare. I Malmö stads verksamheter
arbetar cirka 20 000 medarbetare inom cirka
400 olika yrkesområden.

Malmö är en ung stad, nästan hälften av alla Malmöbor är under 35 år. Det innebär att våra största verksamheter finns inom barn och ungdom. Malmö stad har under 2011 rekryterat över 1 000 medarbetare till verksamheter inom barn och ungdom. Av dessa är förskollärare den största gruppen. Antalet barn i förskolan har ökat årligen de senaste åren vilket ställer stora krav på verksamheterna. En konsekvens är att förskollärare idag är en attraktiv målgrupp som Malmö stad valt att lägga särskilda resurser på för att attrahera och kompetensutveckla.

Stadens unga befolkning ställer även krav på oss som organisation när det gäller att ge unga en möjlighet till jobb, praktik eller sommarjobb. Under 2011 fortsatte arbetet med att dels rekrytera unga medarbetare och dels fortsätta samarbetet med arbetsförmedlingen och erbjuda praktikplatser. Över 900 ungdomar blev erbjudna tre månaders praktik inom våra verksamheter i Malmö stad.

Under vintern 2011 slutfördes ett fyra år långt projekt HRut. Projektet har varit ett omfattande arbete som involverat och påverkat alla verksamheter. Målsättningen med projektet HRut har varit att skapa gemensamma kvalitetssäkrade arbetssätt inom personalområdet parallellt med införandet av ett nytt HR-system med självservice för chefer och medarbetare. Det processinriktade arbetssättet inom personalområdet går nu in i en ny fas med fokus på att förbättra och förenkla HR-arbetet för alla våra chefer.

 

Liselott Nilsson
HR-direktör

Till toppen