Välfärdsredovisning 2011

I all kommunal planering är information om befolkningens sammansättning och utveckling grundläggande. Bakgrundsvariablerna under denna rubrik är viktiga att ha i åtanke när det gäller tolkningen av övrig statistik som presenteras i välfärdsredovisningen.

Beräknad medellivslängd, män och kvinnor i Malmö:

År 2008 År 2009 År 2010 År 2006-2010
Stadsdel Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
Centrum 77,3 83,4 78,7 82,1 78,2 84,6 77,8 82,8
Södra Innerstaden 72,5 78,6 74,4 80,9 76,1 80,6 74,6 79,7
Västra Innerstaden 80,8 83,3 79,3 84,2 79,5 84,6 80 83,8
Limhamn-Bunkeflo 79,7 84 81,8 84,2 79,9 83,7 79,9 83,6
Hyllie 78,9 82,5 78,4 84 77 82 77,7 83,2
Fosie 76,3 81,9 77,9 81,1 76,3 83,3 76,5 81,3
Oxie 80,3 82,3 81,6 83,9 80,5 82,6 81 82,1
Rosengård 75,8 82,4 76 81,9 76,5 81,5 76,2 81,6
Husie 79,1 82,6 81,2 84,6 79,9 83,3 77,2 84
Kirseberg 76,3 81,4 78,7 80,5 77,6 81 77,1 80,7
Malmö totalt 77,6 82,4 78,8 82,8 78 83 77,9 82,7
Sverige 79,1 83,2 79,2 83,2 79,5 83,4 79,1 83,2

 

Kvinnor lever generellt längre än män i Malmö såväl som i Sverige. Sett till ett medelvärde för åren 2006-2010 ligger medellivslängden på 77,9 år för män och 82,7 år för kvinnor i Malmö vilket visar att män och kvinnor i Malmö lever i snitt ett år kortare än män och kvinnor i riket. Medelvärdet visar också på den spridning som finns mellan stadsdelarna som trots en minskning år 2010 fortfarande tydligt visar på stora skillnader avseende medellivslängd inom Malmö. Den genomsnittliga medellivslängden för män mellan åren 2006-2010 visar en skillnad på 6,4 år mellan Södra Innerstaden (74,6 år) och Oxie (81 år). Motsvarande skillnad mellan kvinnor är på 4,3 år mellan Södra Innerstaden (79,7 år) och Husie (84 år).

Skillnader i hälsa samt skillnader i förutsättningar för hälsa påverkar både livskvalité och livslängd. Att finna strategier för att förebygga och motverka skillnader i hälsa är vad ”Kommission för ett socialt hållbart Malmö” arbetar med och den slutliga rapporten presenteras i december år 2012.

Till toppen