Årsredovisning 2011

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. Styrelsen leder och samordnar kommunens arbete och yttrar sig i alla frågor som kommunfullmäktige ska besluta om. Det finns 13 ordinarie ledamöter och lika många ersättare.

Ilmar Reepalu (S)

Ordförande

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)

1:e vice ordförande

Anja Sonesson (M)

2:e vice ordförande

Carlos Ramos Gonzales R (V)

Ewa Bertz (Fp)

Fredrik Fernqvist (Mp)

Håkan Fäldt (M)

Jamal El-Haj (S)

Kent Andersson (S)

Magnus Olsson (Sd)

Martina Jarnbring Palm (M)

Rose-Marie Carlsson (S)

Stefan Lindhe (M)

Ersättare

Emil Eriksson (M)
Hanna Gedin (V)
Sofia Hedén (S)
Adrian Kaba (S)
Nils Karlsson (Mp)
Mohammad Mohammad (M)
Carina Nilsson (S)
Anders Olin (Sd)
Sven Rosén (Spi)
Andreas Schönström (S)
Fredrik Sjögren (Fp)
Carina Svensson (S)
Peter Österlin (M)

Stäng

Till toppen