Årsredovisning 2011
“Införandet av 40 km/h som högsta tillåtna hastighet i centrala Malmö har visat sig reducera antalet skadade”

Ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken

Antalet trafikolyckor varierar naturligt år från år. Trenden i Malmö är dock att antalet svårt skadade samt omkomna minskat de senaste åren. En del av den positiva olycksutvecklingen kan förklaras genom trafiksäkerhetsåtgärder för gående och cyklande framförallt på huvudgatunätet. Införandet av 40 km/h som högsta tillåtna hastighet
i centrala Malmö har också vid studier visat sig reducera antalet skadade
med omkring 20 %.

Antalet personer som dödas eller skadas allvarligt i trafiken

Olycksrapporteringen i Malmö består av både olycksdata från sjukvården och från polisen. Den preliminära statistiken för 2011 visar att 101 personer skadades svårt eller omkom i trafikolyckor i Malmö. Detta är en ökning med omkring 10 % jämfört med året innan. Dock var 2010 ett bra år ur trafiksäkerhetssynpunkt både i Malmö, men även i hela Sverige, vilket kan förklara uppgången. Jämfört med genomsnittet för åren 2007 – 2010 har dock antalet svårt skadade samt omkomna minskat med omkring 15 %.

Under 2011 omkom fyra personer i trafikolyckor i Malmö. Av dessa var en cyklist, två fotgängare samt en mopedist. Samtliga omkom efter kollisioner med motorfordon.

Till toppen