Årsredovisning 2011

Natur-, park- och grönområden

Malmöborna ska ha god tillgänglighet till natur-, park- och grönområden. Malmö är parkernas stad. I stadsmiljöenkäten som genomförs årligen av gatukontoret och stadsbyggnadskontoret uppger malmöborna att de tycker att Malmö mer än något annat är parkernas stad.

Andelen Malmöbor som anser sig ha god tillgänglighet
till natur, park- och grönområden

Malmö är parkernas stad. I stadsmiljöenkäten som genomförs årligen av gatukontoret och stadsbyggnadskontoret uppger malmöborna att de tycker att Malmö mer än något annat är parkernas stad. Malmöborna anser också att parker och grön- områden är välskötta och att miljön i parkerna framförallt i city är trevlig. På frågan om man anser sig ha god tillgänglighet till natur-, park- och grönområden instämmer 77 % av malmöborna helt eller delvis. Den specifika frågan ställdes för första gången 2011, så det är först 2012 och framåt som vi kan utläsa eventuella förändringar.

Alla invånare i Malmö ska ha närhet till grönområden. Förändring av tillgängligheten till natur-, park- och grönområden sker dels genom utbyggnad av natur-, park-, grönområden och natur-reservat, dels genom förtätning av befintliga boendemiljöer utan att ta grönområden i anspråk.

För att stärka Malmö som en stad med mycket grönska pågår utveckling av naturområdena Limhamns kalkbrott, Klagshamnsudden, Husie Mosse, Käglinge naturområde och Bunkeflo strandängar. Ytterligare projekt är utvecklingen av Lindängelunds rekreationsområde, samt Gyllins park.

Till toppen