Årsredovisning 2011
“Alla barn ska ha samma utvecklingsmöjlighet oberoende av kön”

Genuspedagogiskt utvecklingsarbete i skolan

Fler av kommunens förskolor och skolor ska ta aktiv del i ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete.

Antalet skolor och förskolor som genomför ett
genuspedagogiskt utvecklingsarbete

Åtta av stadens stadsdelar redovisar att ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete pågår. I stadsdelarna Centrum och Kirseberg har alla förskolor och skolor ett pågående arbete medan övriga stadsdelar redovisar ett pågående arbete för en mindre omfattning av enheterna. Inom gymnasieskolan har ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete startats men ingen av utbildningsförvaltningens verksamheter har genomfört ett utvecklingsarbete i minst en månad med minst hälften av medarbetarna involverade.

Malmö stads enhet FoU-utbildning anordnar riktade aktiviteter som föreläsningar, kurser, skapar nätverk och har pedagogisk dokumentation för att stödja det genuspedagogiska arbetet. FoU-enhetens stöd utnyttjas av förvaltningarna i deras arbete med genuspedagogik.

Många medarbetare har ett engagemang och en medvetenhet som genomsyrar det dagliga arbetet och som kan spridas till andra. Stadsdelen Kirseberg har exempelvis utbildade genuspiloter som bevakar och utvecklar det genuspedagogiska arbetet i stadsdelen. Flera stadsdelar arbetar med att förankra genusarbetet i sina organisationer och pedagogernas medvetenhet om jämställdhet har ökat och deras förhållningssätt har förändrats. Arbetet fortgår med att ge barn samma utvecklingsmöjlighet oberoende av kön, lokaler och lekmiljöer anpassas på ett könsneutralt sätt för att uppmuntra pojkar och flickor till olika lekar.

Till toppen