Malmö stads redovisningar 2011
Västra hamnen, Malmö foto Oskar Falck

Årsredovisning 2011

Malmö stads årsredovisning är en årlig sammanställning för kommunens verksamheter där vi följer upp både hur det gått ekonomiskt och hur det har gått med måluppfyllelsen för verksamheterna.

Läs mer
förskola på stranden

Personalredovisning 2011

Personalredovisningen är en sammanställning av personalåret 2011 där vi följer upp strategiska personalområden och hur vi tillsammans utvecklar vår viktigaste resurs – medarbetarna!

Läs mer
Tjej på Södervärn

Välfärdsredovisning 2011

Välfärdsredovisningens huvudsyfte är att redovisa aktuell statistik under de elva nationella folkhälsomålen för att följa malmöbornas välmående samt belysa den generella välfärdsutvecklingen i Malmö.

Läs mer

Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande

2011 var året då lärande och arbete stod i fokus i Malmö. Det var året då det togs ett första steg mot en ny skolorganisation för att möta utmaningarna.

Framtidens skola ska vara tydlig och målfokuserad, och alla elever ska ha möjlighet att nå kunskapsmålen för att till slut även nå sina drömmars mål.


Jan-Inge Ahlfridh, stadsdirektör

Grundläggande för en kommun är god ekonomi och kvalitet i sina verksamheter. I Malmö stads redovisningar kan du läsa om den ekonomiska utvecklingen, hur det går för våra verksamheter, vilka mål vi når, hur verksamhetsplanerna fullföljs, men också om de ständiga förbättringar vi gör i Malmö stad.

Våra medarbetare kommer från över 400 olika yrken och är över 20 000, som varje dag engagerar sig och lägger sin själ och kraft i sitt arbete med att tillsammans med andra utveckla Malmö och göra den till den attraktiva stad den är.


Kommunstyrelsens ordförande har ordet

2011 var året då lärande och arbete stod i fokus i Malmö. Det var året då det togs ett första steg mot en ny skolorganisation för att möta utmaningarna.

Läs mer

Året som gått

Malmö är på väg mot målet att bli en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar stad. Stadens alla utmärkelser när det gäller ekologisk hållbarhet visar att vi kommit långt på vägen.

Läs mer

Malmö stad rekryterar och utvecklar

Malmö stad arbetar på olika nivåer med sitt arbetsgivarvarumärke. Det handlar om att synliggöra verksamheter och skapa intresse för organisationen.

Läs mer

Välfärdsindex

För att ge en bild av välfärden i Malmö, nedbrutet i Malmös tio stadsdelar, har ett välfärdsindex sammanställts. Det ger en fingervisning för de olika stadsdelarnas utveckling.

Läs mer

Årsredovisning 2011

Filstrl: 536 kB

Malmö stads årsredovisning är en årlig sammanställning för kommunens verksamheter där vi följer upp både hur det gått ekonomiskt och hur det har gått med måluppfyllelsen för verksamheterna.

Ladda ner

Personalredovisning 2011

Filstrl: 485 kB

Personalredovisningen är en sammanställning av personalåret 2011 där vi följer upp strategiska personalområden och hur vi tillsammans utvecklar vår viktigaste resurs – medarbetarna!

Ladda ner

Malmö stads välfärdsredovisning 2011

Filstrl: 2 MB

Välfärdsredovisningens syfte är att redovisa statistik under de nationella folkhälsomålen för att följa malmöbornas välmående samt belysa välfärdsutvecklingen i Malmö.

Ladda ner

Kontakt

Malmö stad Malmö stads växel 040-34 10 00
malmostad@malmo.se
Postadress
205 80 Malmö
Kommunfullmäktiges expedition Expedition
040-34 10 25
Fax 040-12 50 13
Postadress
205 80 Malmö
Kommunstyrelsens expedition Expedition
040-34 10 25
Fax 040-12 50 13
Postadress
205 80 Malmö
Stadsrevision Expedition
040-34 19 55
Fax 040-34 34 61
Besök August Palms plats 1
Postadress
205 80 Malmö
Överförmyndare Reception
040-34 36 08
Fax 040-97 59 66
Postadress
205 80 Malmö
Förtroendenämndens kansli Kansli 040-34 11 24
Fax 040-34 20 84
Postadress
205 80 Malmö
Valnämndens kansli Kansli 040-34 33 30
Fax 040-23 31 82
Postadress
205 80 Malmö
Förvaltningar
Stadskontor Expedition
040-34 10 25
Fax 040-12 50 13
Postadress
205 80 Malmö
Fastighetskontor Reception
040-34 18 23
Fax 040-611 31 76
Besök August Palms plats 1
Postadress
205 80 Malmö
Gatukontor Expedition
040-34 13 04
Fax 040-34 22 22
Besök August Palms plats 1
Postadress
205 80 Malmö
Miljöförvaltning Reception
040-34 20 83
Fax 040-30 41 05
Besök Bergsgatan 17
Postadress
205 80 Malmö
Stadsbyggnadskontor Information 040-34 24 66
Fax 040-34 35 63
Besök August Palms plats 1
Postadress
205 80 Malmö
Utbildningsförvaltning Expedition
040-34 30 34
Fax 040-34 30 52
Besök Ledebursgatan 5
Postadress
Box 17195
200 10 Malmö
Fritidsförvaltning Reception 040-34 25 20
Fax 040-34 25 26
Besök Stadiongatan 10
Postadress
Box 8111
200 41 Malmö
Kulturförvaltning Reception
040-34 48 60
Fax 040-34 45 07
Postadress
Södergatan 9
211 34 Malmö
Serviceförvaltning Reception
040-34 10 00
Fax 040-34 17 16
Postadress
205 80 Malmö
Stadsdelsförvaltningar
Centrum Medborgarkontor
040-34 62 62
Fax 040-34 62 61
Besök Stora Nygatan 1
Postadress
Box 4254
203 13 Malmö
Södra Innerstaden Medborgarkontor
040-34 64 84
Fax 040-34 64 99
Besök Bergsgatan 54
Postadress
Box 7070
200 42 Malmö
Västra Innerstaden Medborgarkontor
040-34 61 40
Fax 040-91 32 04
Besök Västra Rönneholmsvägen 39B
Postadress
Box 4254
203 13 Malmö
Limhamn-Bunkeflo Medborgarkontor
040-34 63 00
Fax 040-15 77 03
Besök Apoteksgatan 7
Postadress
Box 30006
205 80 Malmö
Hyllie Medborgarkontor
040-34 61 00
Fax 040-34 45 41
Besök Hålsjögatan 8
Postadress Box 19045, 200 73 Malmö
Fosie Medborgarkontor
040-34 72 15
Fax 040-34 72 45
Besök Eriksfältsgatan 28 A
Postadress
Box 31065
200 49 Malmö
Oxie Medborgarkontor
040-34 73 11
Fax 040-54 85 66
Besök Stengodsvägen 131
Postadress
Box 83
238 22 Malmö
Rosengård Medborgarkontor
040-34 64 05
Fax 040-34 26 42
Besök Wachtmeisters väg 2
Postadress
Box 18574
200 32 Malmö
Husie Medborgarkontor
040-34 62 00
Fax 040-49 57 47
Besök Agnesfridsvägen 2
Postadress
Box 9087
200 39 Malmö
Kirseberg Medborgarkontor
040-34 60 69
Fax 040-34 70 50
Besök Kronetorpsgatan 1
Postadress
Box 3123
200 22 Malmö
Till toppen